ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鸟-, *鸟*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鸟, niǎo, ㄋㄧㄠˇ] bird
Radical: , Decomposition:
Etymology: [pictographic] Simplified form of 烏, a bird, Rank: 1263
[鸡, jī, ㄐㄧ] chicken
Radical: , Decomposition:   又 [yòu, ㄧㄡˋ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [ideographic] Another 又 kind of bird 鸟, Rank: 1391
鸿[鸿, hóng, ㄏㄨㄥˊ] a species of wild swan; vast
Radical: , Decomposition:   江 [jiāng, ㄐㄧㄤ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 1924
[鹏, péng, ㄆㄥˊ] fabulous bird of enormous size
Radical: , Decomposition:   朋 [péng, ㄆㄥˊ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 1926
[鹰, yīng, ㄧㄥ] eagle, falcon, hawk
Radical: , Decomposition:     广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  倠 [suī, ㄙㄨㄟ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 1927
[鸭, yā, ㄧㄚ] duck; Anas species (various)
Radical: , Decomposition:   甲 [jiǎ, ㄐㄧㄚˇ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 2133
[鹅, é, ㄜˊ] goose
Radical: , Decomposition:   我 [, ㄨㄛˇ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 2172
[鸦, yā, ㄧㄚ] crow; Corvus species (various)
Radical: , Decomposition:   牙 [, ㄧㄚˊ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 2397
[鹤, hè, ㄏㄜˋ] crane; Grus species (various)
Radical: , Decomposition:   隺 [, ㄏㄨˊ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 2624
[鸽, gē, ㄍㄜ] pigeon, dove; Columba species (various)
Radical: , Decomposition:   合 [, ㄏㄜˊ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 2694

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, / ] bird, #1,872 [Add to Longdo]
[niǎo lèi, ㄋㄧㄠˇ ㄌㄟˋ, / ] birds, #14,636 [Add to Longdo]
[niǎo r, ㄋㄧㄠˇ ㄖ˙, / ] bird, #17,222 [Add to Longdo]
[niǎo cháo, ㄋㄧㄠˇ ㄔㄠˊ, / ] bird's nest, #22,817 [Add to Longdo]
[fēi niǎo, ㄈㄟ ㄋㄧㄠˇ, / ] bird, #26,016 [Add to Longdo]
[tuó niǎo, ㄊㄨㄛˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] ostrich, #28,094 [Add to Longdo]
[huā niǎo, ㄏㄨㄚ ㄋㄧㄠˇ, / ] painting of birds and flowers, #29,993 [Add to Longdo]
[niǎo lóng, ㄋㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] birdcage, #39,269 [Add to Longdo]
语花香[niǎo yǔ huā xiāng, ㄋㄧㄠˇ ㄩˇ ㄏㄨㄚ ㄒㄧㄤ, / ] lit. birdsong and fragrant flowers (成语 saw); fig. the intoxication of a beautiful spring day, #46,631 [Add to Longdo]
[shuǐ niǎo, ㄕㄨㄟˇ ㄋㄧㄠˇ, / ] a water bird, #48,135 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top