ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

鳗鱼

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鳗鱼-, *鳗鱼*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鳗鱼[mán yú, ㄇㄢˊ ㄩˊ, / ] eel, #28,965 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Yes, eels.[CN] -没错,鳗鱼 Zombie Strippers! (2008)
How do they get it in?[CN] 甚至能给你弄到鳗鱼 但是他们是怎么弄进来的 Cell 211 (2009)
You slippery eel![CN] 去你们这些滑溜的鳗鱼 The Little Mermaid: Ariel's Beginning (2008)
There're ones with dogs and eels, too.[CN] 还有跟狗 还有跟鳗鱼的咧 You Are the Apple of My Eye (2011)
- Eels?[CN] -鳗鱼 Zombie Strippers! (2008)
That's a nice fresh eel.[CN] 那是一条很不错的新鲜鳗鱼 A Christmas Carol (2009)
In old country, we use eels.[CN] 在祖国,我们用鳗鱼 Zombie Strippers! (2008)
May I recommend the baked eel?[CN] 你尝尝烤鳗鱼 The Wolfman (2010)
Eel again?[CN] 又是鳗鱼 Detective Conan: The Raven Chaser (2009)
Sorry, but we don't have eels.[CN] 抱歉,但我们没有鳗鱼 Zombie Strippers! (2008)
You could not see at all? It is eel! Big eel![CN] 看不出来吗 是鳗鱼鳗鱼 Detective Conan: The Raven Chaser (2009)
I'm not joking but I think there's a catch.[CN] 我不想捉他鼻子里的虫 (比喻让他说心里话) 但我认为石缝里藏着鳗鱼 (比喻内有隐情) Micmacs (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top