ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鲡-, *鲡*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鲡, lí, ㄌㄧˊ] eel
Radical: Decomposition: 鱼 (yú ㄩˊ)  丽 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] fish,  Rank: 5,600

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lí, ㄌㄧˊ, / ] eel, #194,714 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll bring your soup.[CN] 鳗肝汤一会给您端过来 Tokyo Family (2013)
I was feeding the moray, and of course I got cocky.[CN] 我试过在喂鳗的时候... 过份自信 A Series of Unfortunate Events (2004)
Any sea bream?[CN] 有鱼吗? A Simple Life (2011)
But with the fish, it's like a real New Year.[CN] 多亏这条鱼 让这个年过得体面 House on Fire (1986)
A moray eel would never eat kippers. Far too salty.[CN] 鳗是不吃烟熏鱼的 因为太咸 A Series of Unfortunate Events (2004)
They were filming the whole thing and, well, a lot of people don't know this about the moray, but you think this can't be a tremendously strong animal.[CN] 拍下了整个过程 很多人不太熟悉 鳗的特性... 它不可能是力大无穷的动物... A Series of Unfortunate Events (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top