ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鮮-, *鮮*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鮮, xiān, ㄒㄧㄢ] fresh; delicious; attractive
Radical: , Decomposition:   魚 [, ㄩˊ]  羊 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 6601

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiān, ㄒㄧㄢ, / ] fresh, #3,886 [Add to Longdo]
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, / ] few; rare, #3,886 [Add to Longdo]
朝鲜[Cháo xiǎn, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢˇ, / ] Korea; North Korea; geographic term for Korea, #1,919 [Add to Longdo]
新鲜[xīn xiān, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄢ, / ] fresh (experience, food etc); freshness, #3,126 [Add to Longdo]
鲜明[xiān míng, ㄒㄧㄢ ㄇㄧㄥˊ, / ] bright; clear-cut; distinct, #5,790 [Add to Longdo]
鲜花[xiān huā, ㄒㄧㄢ ㄏㄨㄚ, / ] fresh flowers, #6,886 [Add to Longdo]
鲜血[xiān xuè, ㄒㄧㄢ ㄒㄩㄝˋ, / ] blood, #7,502 [Add to Longdo]
海鲜[hǎi xiān, ㄏㄞˇ ㄒㄧㄢ, / ] seafood, #8,272 [Add to Longdo]
鲜艳[xiān yàn, ㄒㄧㄢ ㄧㄢˋ, / ] bright-colored; gaily-colored, #10,950 [Add to Longdo]
朝鲜半岛[Cháo xiǎn bàn dǎo, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢˇ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, / ] Korean peninsula, #13,256 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やか(P);か(io)[あざやか, azayaka] (adj-na) (1) vivid; bright; brilliant; clear; fresh; vibrant; (2) skillful; skilful; adept; adroit; deft; brilliant; beautiful; fine; excellent; (P) [Add to Longdo]
[せんえい, sen'ei] (adj-na,n) sharp; clear [Add to Longdo]
[せんぎょ, sengyo] (n) fresh fish; (P) [Add to Longdo]
魚店[せんぎょてん, sengyoten] (n) fish dealer; fresh fish retailer; fishmonger [Add to Longdo]
[せんけつ, senketsu] (n) fresh blood [Add to Longdo]
血淋漓[せんけつりんり, senketsurinri] (adj-t,adv-to) (See 流血淋漓) dripping with fresh blood [Add to Longdo]
[せんこう, senkou] (n) scarlet; bright red [Add to Longdo]
紅色[せんこうしょく, senkoushoku] (adj-na) florid [Add to Longdo]
[せんしょう, senshou] (adj-na,n) very little; quite few [Add to Longdo]
新世[せんしんせい, senshinsei] (n) Pliocene epoch [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This cuttlefish has started to lose its freshness.このイカは度が落ちはじめた。
This truck transports fresh food from Aomori to Tokyo.このトラックは青森から東京まで生食料品を運ぶ。
These lemons are fresh.このレモンは新だ。
The eggs in this case are fresher than those in the other case.この箱の卵はもう1つの箱のそれらより新です。
All these eggs are not fresh.これらの卵が全部新というわけではない。
John is a strong believer in fresh air.ジョンは新な空気は良いものだと強く信じている。
He saw brightly-colored birds, flowers and leaves.そうするとやかな色をした鳥や草花や葉が見えて来ました。
The playwright cherishes the vivid memoirs of his childhood.その脚本家は自分が子供の頃のやかな思い出を大事にしている。
My memory of that is still vivid.それに関する私の記憶は今もやかに残ったいる。
Let this smoky air out of the room and let some fresh air in.タバコで煙った空気を部屋から出して、新な空気を入れてちょうだい。 [F]
What would you like for dessert - ice cream or fresh fruit?デザートは何にしますか。アイスクリームですか、新な果物ですか。
How can I pick out fresh fish?どうやって新な魚をえらぶのですか。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
やか[あざやか, azayaka] frisch, klar, hell, lebendig [Add to Longdo]
[せんど, sendo] (Grad der) Frische [Add to Longdo]
[せんめい, senmei] klar, deutlich [Add to Longdo]
[せんぎょ, sengyo] frischer_Fisch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top