ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

魔女

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -魔女-, *魔女*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
魔女[まじょ, majo] (n) แม่มด

Japanese-English: EDICT Dictionary
魔女[まじょ, majo] (n,adj-no) witch; (P) [Add to Longdo]
魔女っ子;魔女[まじょっこ(魔女っ子);まじょこ(魔女子), majokko ( majo tsu ko ); majoko ( majo ko )] (n) magical girl; young witch [Add to Longdo]
魔女裁判[まじょさいばん, majosaiban] (n) witch trial [Add to Longdo]
魔女狩り;魔女[まじょがり, majogari] (n) witch hunt [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Between ourselves, the fat ugly witch is on a diet.ここだけの話だけれど、あの太った見苦しい魔女は減量中なのだ。
The strange-looking woman was thought to be a witch.その怪しい女性は、魔女と考えられた。
The wicked witch cast a spell on the man and turned him into a bug.悪い魔女は呪文をかけてその男を虫に変えてしまった。
The wicked witch cast an evil spell on the man and turned him into an insect.意地の悪い魔女が男にとんでもない魔法をかけて、虫に変えてしまった。
I'm the witchfinder general.我こそ魔女がりの大将。
Queen of the witches is dead.魔女の女王は死ぬ。
The witch cursed the poor little girl.魔女は哀れな少女を呪った。
Matthew Hopkins witchfinder general.魔女狩り大将マシュー・ホプキンス。
Her coven conjures the demons.魔女集会で悪魔を召喚する。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top