ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -魁-, *魁*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[魁, kuí, ㄎㄨㄟˊ] chief, leader; best; monstrous
Radical: , Decomposition:   鬼 [guǐ, ㄍㄨㄟˇ]  斗 [dòu, ㄉㄡˋ]
Etymology: [ideographic] One who fought 斗 a ghost 鬼; 鬼 also provides the pronunciation, Rank: 2599

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuí, ㄎㄨㄟˊ, ] chief; head, #23,045 [Add to Longdo]
祸首[zuì kuí huò shǒu, ㄗㄨㄟˋ ㄎㄨㄟˊ ㄏㄨㄛˋ ㄕㄡˇ, / ] ringleader; chief-criminal; arch-criminal, #22,678 [Add to Longdo]
[kuí wú, ㄎㄨㄟˊ ㄨˊ, ] tall and sturdy, #28,726 [Add to Longdo]
[duó kuí, ㄉㄨㄛˊ ㄎㄨㄟˊ, / ] to seize; to win, #41,416 [Add to Longdo]
北克[Kuí běi kè, ㄎㄨㄟˊ ㄅㄟˇ ㄎㄜˋ, ] Quebec province, Canada, #53,585 [Add to Longdo]
[kuí shǒu, ㄎㄨㄟˊ ㄕㄡˇ, ] chief; first; brightest and best, #60,006 [Add to Longdo]
[dǎng kuí, ㄉㄤˇ ㄎㄨㄟˊ, / ] faction leader; head of political party, #61,836 [Add to Longdo]
[kuí wěi, ㄎㄨㄟˊ ㄨㄟˇ, / ] big and strong, #71,477 [Add to Longdo]
[Kuí xīng, ㄎㄨㄟˊ ㄒㄧㄥ, ] Kuixing, the Great Bear, one of the 28 constellations (also written 奎星); Kuixing, Daoist God of fate, #82,509 [Add to Longdo]
北克市[Kuí běi kè shì, ㄎㄨㄟˊ ㄅㄟˇ ㄎㄜˋ ㄕˋ, ] Quebec city, capital of Quebec province of Canada, #241,773 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かいい, kaii] (adj-na,n) brawny; muscular; impressive; gigantic [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top