ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

高超

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -高超-, *高超*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高超[gāo chāo, ㄍㄠ ㄔㄠ, ] excellent; superlative, #15,765 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't claim to be a great warrior.[CN] 我没说过我说武艺高超 Mother's Mercy (2015)
I had to employ my superior ebay skills[CN] 我都只能运用自己高超的网购技能 I had to employ my superior eBay skills Ho'oma'ike (2014)
We are seeking a person of average build, possibly right-handed, and over 4 1/2 feet tall.[CN] 我们要找的是一个普通身材 We are seeking a person of average build, 可能是右撇子 身高超过1米37的人 possibly right -handed, and over 4 1/2 feet tall. Diamonds Are Forever (2015)
He's got the martial arts chops, and fate is on his side - he ain't an easy target.[CN] 你们想想他的武艺高超 八字又这麽的硬 这种家伙可不是好惹的啊 Kundo: Age of the Rampant (2014)
His combat prowess was next to none.[CN] 其武术之高超由此可见一斑 Kundo: Age of the Rampant (2014)
"No thief, however skillful, can rob one of knowledge, and that is why knowledge is the best and safest treasure."[CN] Frank Baum who said, "无论是多么技术高超的小偷 都无法偷走一个人的知识 "No thief, however skillful, can rob one of knowledge, 所以知识是一个人最宝贵也最安全的财富" and that is why knowledge is the best and safest treasure." The Graduation Transmission (2015)
Yeah. Very efficiently hacked.[CN] 是的 黑客手段高超 The Sign of Three (2014)
Hehasveryfacile command of the facts.[CN] 他只是在陈述事实,这也是他在讲话主导地位 不要以为别人不喜欢听一些技术高超 United States of Secrets (Part One): The Program (2014)
"We lost a great mind.[CN] "我们失去了一个高超智慧" Transcendence (2014)
Eventually, there was an unlocked supply closet in the basement of one of the buildings, and he went, instead of going through WiFi, he went down there and he just plugged his computer directly into the network[CN] 要技术高超得多 {\fnTahoma\fs14\1cH3CF1F3}the JSTOR database people do in defending them. 他下到里面 然后直接把电脑插上网口 {\fnTahoma\fs14\1cH3CF1F3}he went down there and he just plugged his computer directly into the network The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz (2014)
Yeah, if we think about it that way, two first-class snipers, in a short firing range, both missing one shot apiece can explain the strange crime scene.[CN] 嗯 照这样推断 彼此都是技术高超的狙击手 在那样的近距离 Detective Conan: The Sniper from Another Dimension (2014)
Highly skilled in the arts of love.[CN] 性爱技巧高超 highly skilled in the arts of love. The Wayfarer (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top