ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -體-, *體*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[體, tǐ, ㄊㄧˇ] body; group, class; form, style, system
Radical: , Decomposition:   骨 [, ㄍㄨˇ]  豊 [, ㄌㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] bone, Rank: 4413

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tǐ, ㄊㄧˇ, / ] body; form; style; system, #921 [Add to Longdo]
媒体[méi tǐ, ㄇㄟˊ ㄊㄧˇ, / ] (news) media, #582 [Add to Longdo]
具体[jù tǐ, ㄐㄩˋ ㄊㄧˇ, / ] concrete; definite; specific, #770 [Add to Longdo]
身体[shēn tǐ, ㄕㄣ ㄊㄧˇ, / ] (human) body; health, #786 [Add to Longdo]
体系[tǐ xì, ㄊㄧˇ ㄒㄧˋ, / ] system; setup, #1,024 [Add to Longdo]
整体[zhěng tǐ, ㄓㄥˇ ㄊㄧˇ, / ] global; overall; as a whole; whole (thing, situation); entirety; integrated, #1,208 [Add to Longdo]
体育[tǐ yù, ㄊㄧˇ ㄩˋ, / ] sports; physical education, #1,281 [Add to Longdo]
体现[tǐ xiàn, ㄊㄧˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] to embody; to reflect; to give expression to; to be reflected in; exemplify, #1,322 [Add to Longdo]
体制[tǐ zhì, ㄊㄧˇ ㄓˋ, / ] system; organization, #1,532 [Add to Longdo]
集体[jí tǐ, ㄐㄧˊ ㄊㄧˇ, / ] collective, #1,707 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top