ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

马戏团红火起来了 不过道具 [...] 位姑娘也过着一样的艰难生活

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -马戏团红火起来了 不过道具 [...] 位姑娘也过着一样的艰难生活-, *马戏团红火起来了 不过道具 [...] 位姑娘也过着一样的艰难生活*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Circus prospered, but not the property man. And the girl led the same hard life.[CN] 马戏团红火起来了 不过道具管理员还是一样倒霉 那位姑娘也过着一样的艰难生活 The Circus (1928)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

马戏团 (mǎ xì tuán)红火 ()起来 (qǐ lai) (le) 不过 (bù guò)道具 (dào jù)管理员 (guǎn lǐ yuán)还是 (hái shì)一样 (yī yàng)倒霉 (dǎo méi) 那位 ()姑娘 (gū niang) () (guò) (zhāo)一样 (yī yàng) (de)艰难 (jiān nán)生活 (shēng huó)

 


  

 
马戏团
 • (mǎ xì tuán, ㄇㄚˇ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄢˊ) circus [CE-DICT-Simplified]
起来
 • (qǐ lai, ㄑㄧˇ ㄌㄞ˙) beginning or continuing an action; upward movement; stand up [CE-DICT-Simplified]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT-Simplified]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT-Simplified]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Traditional]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Traditional]
不过
 • (bù guò, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ) only; merely; no more than; but; however; anyway (to get back to a previous topic) [CE-DICT-Simplified]
道具
 • (どうぐ) เครื่องมือ, อุปกรณ์ [LongdoJP]
 • (どうぐ) (n) implement; tool; means; (P) [EDICT]
 • (dào jù, ㄉㄠˋ ㄐㄩˋ) stage props [CE-DICT-Simplified]
 • (dào jù, ㄉㄠˋ ㄐㄩˋ) stage props [CE-DICT-Traditional]
管理员
 • (guǎn lǐ yuán, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄩㄢˊ) manager; administrator [CE-DICT-Simplified]
还是
 • (hái shì, ㄏㄞˊ ㄕˋ) or; still; nevertheless [CE-DICT-Simplified]
一样
 • (yī yàng, ㄧ ㄧㄤˋ) same; like; equal to; the same as; just like [CE-DICT-Simplified]
倒霉
 • (dǎo méi, ㄉㄠˇ ㄇㄟˊ) have bad luck; be out of luck [CE-DICT-Simplified]
 • (dǎo méi, ㄉㄠˇ ㄇㄟˊ) have bad luck; be out of luck [CE-DICT-Traditional]
姑娘
 • (gū niang, ㄍㄨ ㄋㄧㄤ˙) girl [CE-DICT-Simplified]
 • (gū niang, ㄍㄨ ㄋㄧㄤ˙) girl [CE-DICT-Traditional]
 • (なり) (aux-v) (1) (uk) (arch) (meaning 〜だ、〜である) to be (an affirmation); (2) (uk) (arch) (meaning 〜にある、〜にいる. Usu. なる) (See なる・1) to be (location); (n,suf) (3) (usu. 也) sum of money (used to express an exact sum on a receipt, envelope, certificate, etc.) [EDICT]
 • (yě, ㄧㄝˇ) also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula [CE-DICT-Simplified]
 • (yě, ㄧㄝˇ) also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula [CE-DICT-Traditional]
 • (guò, ㄍㄨㄛˋ) (experienced action marker); to cross; to go over; to pass (time); to celebrate (a holiday); to live; to get along; excessively; too-; surname Guo [CE-DICT-Simplified]
 • (ぎ) (n,n-suf) clothes; outfit; uniform; gi [EDICT]
 • (ちゃく) (ctr) (1) counter for suits of clothing; (suf) (2) (See 到着) arriving at ...; (P) [EDICT]
 • (zhāo, ㄓㄠ) catch; receive; suffer [CE-DICT-Simplified]
 • (zháo, ㄓㄠˊ) to touch; to come in contact with; to feel; to be affected by; to catch fire; to fall asleep; to burn [CE-DICT-Simplified]
 • (zhe, ㄓㄜ˙) particle attached after verb to indicate action in progress, like -ing ending [CE-DICT-Simplified]
 • (zhuó, ㄓㄨㄛˊ) to wear (clothes); to contact; to use; to apply [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
艰难
 • (jiān nán, ㄐㄧㄢ ㄋㄢˊ) difficult [CE-DICT-Simplified]
生活
 • (せいかつ) (n,vs) living; life (one's daily existence); livelihood; (P) [EDICT]
 • (shēng huó, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ) life; activity; to live [CE-DICT-Simplified]
 • (shēng huó, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ) life; activity; to live [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top