ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

騒がしい

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -騒がしい-, *騒がしい*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
騒がしい[さわがしい, sawagashii] (adj) เอะอะ

Japanese-English: EDICT Dictionary
騒がしい[さわがしい, sawagashii] (adj-i) (1) noisy; boisterous; (2) turbulent (era, etc.); troubled; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You noisy children will be chucked off by the driver.お前たち騒がしい子供たちは運転手さんにほうり出されるよ。
We can not carry on conversation in such a noisy room.こんな騒がしい部屋では話が続けられない。
I could not make myself heard in the noisy class.その騒がしいクラスで私の声は通らなかった。
I used to work in a noisy room.よく騒がしい部屋で働いたものだった。
I never dreamed of there being such a quiet place in this noisy city.私はこんな騒がしい都市にこんなに静かな場所があるなんて夢にもおもいませんでした。
I could not make myself heard in the noisy class.私は騒がしいクラスで自分の言うことを聞いて貰えなかった。
It's noisy around here, so speak a little louder.周りが騒がしいから、もう少し大きな声で話しなさい。
The teacher scolded her class for being very noisy.先生はクラスが騒がしいのでしかった。
I could hear someone calling my name on the noisy platform.騒がしいホームで誰かが私の名前を呼んでいるのが聞こえた。
Japan is an extremely noisy country.日本は非常に騒がしい国だ。
How noisy he is!彼は何と騒がしいのだろう。
He glanced at the noisy child with a sour expression.彼は騒がしい子供を不愉快そうな顔でちらっと見た。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top