ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -駐-, *駐*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[駐, zhù, ㄓㄨˋ] stable; station, garrison
Radical: , Decomposition:   馬 [, ㄇㄚˇ]  主 [zhǔ, ㄓㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 8725

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhù, ㄓㄨˋ, / ] resident in; stationed in; located at; to station (troops), #1,923 [Add to Longdo]
驻华[zhù huá, ㄓㄨˋ ㄏㄨㄚˊ, / ] stationed in China; located in China, #12,392 [Add to Longdo]
驻地[zhù dì, ㄓㄨˋ ㄉㄧˋ, / ] station; encampment, #12,611 [Add to Longdo]
驻扎[zhù zhā, ㄓㄨˋ ㄓㄚ, / ] to station; to garrison (troops), #14,241 [Add to Longdo]
驻军[zhù jūn, ㄓㄨˋ ㄐㄩㄣ, / ] garrison, #14,948 [Add to Longdo]
常驻[cháng zhù, ㄔㄤˊ ㄓㄨˋ, / ] resident; permanent (representative), #16,175 [Add to Longdo]
驻守[zhù shǒu, ㄓㄨˋ ㄕㄡˇ, / ] (man a post and) defend, #20,718 [Add to Longdo]
驻京[zhù Jīng, ㄓㄨˋ ㄐㄧㄥ, / ] (abbr.) stationed in Beijing, #24,547 [Add to Longdo]
驻马店[zhù mǎ diàn, ㄓㄨˋ ㄇㄚˇ ㄉㄧㄢˋ, / ] Zhumadian prefecture level city in Henan, #47,702 [Add to Longdo]
驻点[zhù diǎn, ㄓㄨˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] stationary point, #54,934 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
車禁止[ちゅうしゃきんし, chuushakinshi] ห้ามจอดรถ
在員[ちゅうざいいん, chuuzaiin] (n) ผู้มาประจำการจากต่างประเทศ
在員[ちゅうざいいん, chuuzaiin] ผู้มาประจำการจากต่างประเทศ
在事務所[ちゅうざいじむしょ, chuuzaijimusho] (n) สำนักงานผู้แทน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ちゅうい, chuui] (n) stationed in Italy [Add to Longdo]
[ちゅうえい, chuuei] (n) stationed or resident in the UK [Add to Longdo]
機場[ちゅうきじょう, chuukijou] (n) aircraft parking apron [Add to Longdo]
[ちゅうきん, chuukin] (n) (abbr) (See 車禁止) no parking [Add to Longdo]
[ちゅうざい, chuuzai] (n,vs) (1) residence; stay; (2) (abbr) residential police box; residential police box officer; (P) [Add to Longdo]
在員[ちゅうざいいん, chuuzaiin] (n) resident employee; local staff; representative of a local office; employee assigned to an office [Add to Longdo]
在所[ちゅうざいしょ, chuuzaisho] (n) police substation; residential police box [Add to Longdo]
[ちゅうし, chuushi] (adj-no) resident in China [Add to Longdo]
[ちゅうしゃ, chuusha] (n,vs,adj-no) parking (e.g. car); (P) [Add to Longdo]
車違反[ちゅうしゃいはん, chuushaihan] (n) parking violation [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
No parking.車禁止。
"May I park here?" "No, you must not."「ここに車してもよろしいですか」「いいえ、いけません」
It is illegal to park a car there.あそこに車するのは違法です。
You must not park the car in this street.あなたはこの通りに車させてはいけない。
My aunt allowed me to park my car in her parking space.叔母は私が彼女の車上に車を止めるのを許してくれた。
We have a parking lot for the customers.お客様用の車場があります。
You mustn't park here.ここで車してはいけません。
You may park here.ここに車してもいいですよ。
Could I park my car here?ここに車してもよろしいですか。
You can park here.ここに車できますよ。
Did you get permission to park here?ここの車許可をとりましたか。
They allow parking here.ここは車してもよい。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ちゅう, chuu] HALTEN, WOHNEN, ANSAESSIG_SEIN [Add to Longdo]
[ちゅうざい, chuuzai] Aufenthalt, Standort, Residenz [Add to Longdo]
[ちゅうとん, chuuton] Stationierung [Add to Longdo]
屯地[ちゅうとんち, chuutonchi] Garnison [Add to Longdo]
[ちゅうにち, chuunichi] in_Japan_ansaessig, in_Japan_residierend [Add to Longdo]
車場[ちゅうしゃじょう, chuushajou] Parkplatz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top