ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -餡-, *餡*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[餡, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] filling, stuffing; secret
Radical: , Decomposition:   飠 [shí, ㄕˊ]  臽 [xiàn, ㄒㄧㄢˋ]
Etymology: [ideographic] Food 飠 stuffed in a hole 臽; 臽 also provides the pronunciation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, / ] stuffing; force-meat, #14,675 [Add to Longdo]
馅饼[xiàn bǐng, ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄥˇ, / ] Chinese meat pie; pasty, #21,361 [Add to Longdo]
肉馅[ròu xiàn, ㄖㄡˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] ground meat; mincemeat, #35,781 [Add to Longdo]
馅儿[xiàn r, ㄒㄧㄢˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of |馅, stuffing; filling, e.g. in 包子[bao3 zi5] or 饺子[jiao3 zi5], #47,546 [Add to Longdo]
露馅[lòu xiàn, ㄌㄡˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] to leak; to expose (sb's secret); to spill the beans; to let the cat out of the bag, #52,225 [Add to Longdo]
馅儿饼[xiàn r bǐng, ㄒㄧㄢˋ ㄖ˙ ㄅㄧㄥˇ, / ] erhua variant of 餅|馅饼; Chinese meat pie; pasty, #143,944 [Add to Longdo]
露馅儿[lòu xiàn r, ㄌㄡˋ ㄒㄧㄢˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 露|露馅, to leak; to expose (sb's secret); to spill the beans; to let the cat out of the bag, #150,537 [Add to Longdo]
夹馅[jiā xiàn, ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄢˋ, / ] stuffed (of food); with filling [Add to Longdo]
果馅饼[guǒ xiàn bǐng, ㄍㄨㄛˇ ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄥˇ, / ] tart [Add to Longdo]
素馅[sù xiàn, ㄙㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] vegetable filling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あん, an] (n) (See こ) red bean paste; red bean jam; anko; (P) [Add to Longdo]
こ(P);[あんこ, anko] (n) (1) (uk) red bean paste; red bean jam; anko; (2) (sl) (See 饅頭) filling (e.g. of a manjuu); (P) [Add to Longdo]
パン[あんパン;アンパン, an pan ; anpan] (n) (1) bread roll filled with anko; (2) paint thinner placed inside a bag used as a drug [Add to Longdo]
掛け;かけ[あんかけ, ankake] (n) {food} thick starchy sauce made of kuzu or katakuriko flour [Add to Longdo]
[あんみつ, anmitsu] (n) {food} (from and 蜜豆) syrup-covered anko (bean jam) and fruit; mitsumame mixed with an(ko) [Add to Longdo]
餅;餅[あんもち(餡餅);あんも, anmochi ( anmochi ); anmo] (n) (1) (餅 only) (fem) (See 餅) mochi rice cake with red bean jam filling; mochi rice cake covered in red bean jam; (2) (あんも only) mochi rice cake [Add to Longdo]
[あんまん, anman] (n) bun with anko filling [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top