ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -餅-, *餅*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[餅, bǐng, ㄅㄧㄥˇ] rice-cake, pastry, biscuit
Radical: , Decomposition:   飠 [shí, ㄕˊ]  并 [bìng, ㄅㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 7842

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, / ] round flat cake; cookie; cake; pastry, #6,129 [Add to Longdo]
月饼[yuè bǐng, ㄩㄝˋ ㄅㄧㄥˇ, / ] moon cake (esp. for the Mid-Autumn Festival), #8,590 [Add to Longdo]
饼干[bǐng gān, ㄅㄧㄥˇ ㄍㄢ, / ] biscuit; cracker; cookie, #10,532 [Add to Longdo]
馅饼[xiàn bǐng, ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄥˇ, / ] Chinese meat pie; pasty, #21,361 [Add to Longdo]
烧饼[shāo bing, ㄕㄠ ㄅㄧㄥ˙, / ] baked seseme seed coated cake, #22,064 [Add to Longdo]
大饼[dà bǐng, ㄉㄚˋ ㄅㄧㄥˇ, / ] large flat bread, #26,531 [Add to Longdo]
肉饼[ròu bǐng, ㄖㄡˋ ㄅㄧㄥˇ, / ] meat patty, #41,375 [Add to Longdo]
油饼[yóu bǐng, ㄧㄡˊ ㄅㄧㄥˇ, / ] deep-fried pancake, #51,511 [Add to Longdo]
饼子[bǐng zi, ㄅㄧㄥˇ ㄗ˙, / ] maize or millet pancake, #52,619 [Add to Longdo]
薄饼[báo bǐng, ㄅㄠˊ ㄅㄧㄥˇ, / ] thin flat cake; pancake; pizza, #53,246 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[もちごめ, mochigome] (n) ข้าวเหนียว

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);餠(oK)[もち(P);もちい(ok);かちん(ok);あも(ok), mochi (P); mochii (ok); kachin (ok); amo (ok)] (n) (uk) (See 糯) sticky rice cake; (P) [Add to Longdo]
いなり[もちいなり, mochiinari] (n) sticky rice wrapped in deep-fried tofu [Add to Longdo]
[もちや, mochiya] (n) rice cake shop keeper; rice cake store (shop) [Add to Longdo]
[もちばな, mochibana] (n) (See ・もち,繭玉) mochi flower (mochi used to decorate trees, e.g. for the New Year) [Add to Longdo]
菓子[もちがし, mochigashi] (n) bean-jam cake [Add to Longdo]
[もちぐさ, mochigusa] (n) (See 蓬) Japanese mugwort [Add to Longdo]
[もちだい, mochidai] (n) money to see one over the New Year period [Add to Longdo]
肌;餠肌;もち肌[もちはだ, mochihada] (n) soft skin; smooth skin [Add to Longdo]
網;餠網[もちあみ, mochiami] (n) grill or grate for toasting rice cakes [Add to Longdo]
搗き;つき[もちつき, mochitsuki] (n) pounding mochi [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Yecch. This rice cracker is soggy.あらやだ、このお煎もう湿気ってる。 [F]
His bread is buttered on both sides.牡丹で腰打つ。
Never confuse art with life.絵に書いたは食べられない。
This business plan of yours seems almost too optimistic. All I can say is I hope it's more than just wishful thinking.君の夢一杯のビジネスプラン、絵に描いたにならんことを切に望むよ。 [M]
This is what they call a lucky break.棚からぼたとはこのこと。
He didn't eat all of the rice cakes.彼はをすっかり食べたわけではない。
Every man to his trade.屋。
A specialist has his own strength.屋は屋。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top