ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

飲料水

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -飲料水-, *飲料水*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
飲料水[いんりょうすい, inryousui, inryousui , inryousui] (n) น้ำดื่ม, น้ำกิน

Japanese-English: EDICT Dictionary
飲料水[いんりょうすい, inryousui] (n) drinking water; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Coke has always been the top dog when it comes to soft drinks.コカ・コーラは清涼飲料水ではいつも最有力会社だ。
This is the best soda to drink this summer.この新しい清涼飲料水は、この夏の一押しです。
Acid rain in drinking water affects human health.飲料水中の酸性雨は人間の健康に影響する。
The natives collect and store rain-water to drink.原住民は雨水をためて飲料水にしている。
We depend upon the river for the supply of water to drink.私たちは飲料水の供給をその川に頼っている。
Many rivers have been so polluted that they can no longer be used for drinking water.多くの川は汚染がひどいのでもはや飲料水をとるためにりようすることはできない。
Impure drinking water can be a carrier of diseases.不純な飲料水は病気の媒体となりうる。
Are you OK for drinking water in an emergency?緊急時の飲料水の確保は、大丈夫ですか?

Japanese-German: JDDICT Dictionary
飲料水[いんりょうすい, inryousui] Trinkwasser [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top