ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

食言

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -食言-, *食言*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
食言[shí yán, ㄕˊ ㄧㄢˊ, ] lit. to eat one's words; to break a promise; to go back on one's word; to renege; unsworn testimony, #39,240 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
食言[しょくげん, shokugen] (n,vs) eat one's words; break one's promises [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I talked to Cary yesterday, and he told me that they're trusting the partners will live up to their commitments.[CN] 我昨天和凯里谈过 他告诉我他们相信 合伙人不会食言 Rape: A Modern Perspective (2013)
I never go back on my word.[CN] 我這人從不食言 Ascension (2013)
One major promised to send men, but he didn't.[CN] 一個少校承諾會送人過去 但他食言 Tangerines (2013)
BUT HE KEPT HIS WORD, AND I KEPT MINE.[CN] 但他食言, 和我保持我的。 Kid Cannabis (2014)
The Republicans are backing out. Mendoza's chief of staff just gave me the heads up.[CN] 共和党食言了 Mendoza的幕僚长给了我提醒 Chapter 16 (2014)
Martin took their money but reneged, never going through with the attacks.[CN] 马丁拿了他们的钱 但食言, 永远不会通过与 的攻击。 他精读了他们, Extraction (2013)
Surely, in this circumstance, with our lives at stake, it's only right that you go back on your word?[CN] 很明显 在这种连自己的命都保不住的时候 食言不是很合情合理的吗 A Girl by Any Other Name (2013)
- You're getting in the way of that.[CN] 你害我食言 Fury (2014)
I promised you I'd help take him down, and I keep my promises, but he's on another continent.[CN] 我向你保证过要打倒他 我不会食言 可他在另外一片大陆上呢 Home Invasion (2013)
They didn't keep their word.[CN] 他们食言 Bad Country (2014)
So must we.[CN] 所以我们也不能食言 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2014)
And even I have never done anything that pathetic. Really?[CN] 确定不肯定对自己食言 How to Build a Better Boy (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top