ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

食べる

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -食べる-, *食べる*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
食べる[たべる, taberu] (vt) รับประทาน, กิน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
食べる[たべる, taberu] TH: รับประทาน หรือ กิน  EN: to eat

Japanese-English: EDICT Dictionary
食べる(P);喰べる(iK)[たべる, taberu] (v1,vt) (1) to eat; (2) to live on (e.g. a salary); to live off; to subsist on; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Natto" smells awful, but tastes delicious.「納豆」の臭いはひどいが、食べるととてもおいしい。
Being active at night may relate to the behavior of seals, which feed at night on various fish that come up closer to the surface.アザラシは、海面近くまで上がってくるさまざまな魚を夜食べるのである。
Food you eat which you don't like will not digest well.あなたが食べる食物で好きでないものはよく消化しない。
You shouldn't eat here.あなたはここで食べるべきではない。
You should eat more vegetables.あなたはもっとたくさんの野菜を食べるといいですよ。
Do you want anything to eat?あなたは何か食べるものが欲しいですか。
I don't recommend eating in that restaurant. The food is awful.あのレストランで食べるのはお薦めしません。料理がひどいのです。
That boy of mine! He'll eat me out of house and home!あの子ったら、ほんとによく食べるわね。財産を食い潰す気かしら! [F]
Bean sprouts are eaten as a salad in America.アメリカではもやしをサラダにして食べる
Americans eat lots of wheat, rye and other grains.アメリカは小麦・オート麦・ライ麦や他の穀物を食べる
Americans eat a lot of meat.アメリカ人は肉を多く食べる
Some kinds of food make one thirsty.ある種の食物を食べるとのどが渇く。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
食べる[たべる, taberu] essen, fressen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top