ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

食べます

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -食べます-, *食べます*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
食べます[たべます, tabemasu, tabemasu , tabemasu] (vt) กิน, รับประทาน

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Do you eat seaweed in your country?あなたの国では海草を食べますか。
What time do you usually have breakfast?いつも何時に朝飯を食べますか。
For here, please.ここで食べます
This dog eats almost anything.この犬は何でもほとんど食べます
Sandra eats any Japanese food except natto.サンドラは日本食は何でも食べますが、納豆だけは食べません。
Not hardly. He eats like a goat.そんなことないですよ。何でも食べますから。
Do you often have fish for dinner?ディナーによく魚を食べますか。
Which would you like to have with your bread, butter or cheese?パンにはバターとチーズのどちらをつけて食べますか。
Do you have bread for lunch?君は昼食にパンを食べますか。 [M]
What do you have for breakfast?君は朝食に何を食べますか。 [M]
We usually have lunch at noon.私たちは、普通正午に昼食を食べます
We usually have breakfast at 7:30.私たちはふつう7時半に朝食を食べます

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top