ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

食い

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -食い-, *食い*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
食いしん坊[くいしんぼう, kuishinbou] (n, adj) คนตะกละ, ตะกละ
食い逃げ[くいにげ, kuinige] (n, vt) ชักดาบ,กินแล้วหนี,กินแล้วชิ่ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
食い[くい, kui] (n) (1) eating; (2) bite (in fishing) [Add to Longdo]
食いしばる;食い縛る;食縛る[くいしばる, kuishibaru] (v5r,vt) to set one's teeth; to clench one's teeth; to grit one's teeth [Add to Longdo]
食いしん坊[くいしんぼう;くいしんぼ, kuishinbou ; kuishinbo] (n,adj-na,adj-no) glutton; gourmand [Add to Longdo]
食いちぎる;食い千切る;食千切る[くいちぎる, kuichigiru] (v5r,vt) to bite off [Add to Longdo]
食いっ逸れ;食いっぱぐれ[くいっぱぐれ, kuippagure] (n) missing a meal [Add to Longdo]
食いつぶす;食い潰す[くいつぶす, kuitsubusu] (v5s,vt) to eat oneself out of house and home; to eat up completely [Add to Longdo]
食い意地[くいいじ, kuiiji] (n) gluttony [Add to Longdo]
食い違い(P);食違い(P);くい違い[くいちがい, kuichigai] (n) discrepancy; different or conflicting opinions; (P) [Add to Longdo]
食い違う(P);食違う(P);くい違う;食いちがう[くいちがう, kuichigau] (v5u,vi) to cross each other; to run counter to; to differ; to clash; to go awry; (P) [Add to Longdo]
食い逸れ[くいはぐれ, kuihagure] (n) missing a meal; losing means to make one's livelihood [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There was a great gap between the views of the two.2人の意見には大きな食い違いがあった。
Zeal for your house will consume me. [Bible]あなたの家を思う熱心が、わたしを食い尽くす。
That boy of mine! He'll eat me out of house and home!あの子ったら、ほんとによく食べるわね。財産を食い潰す気かしら! [F]
The executive director is a real pushover for looks.あの専務はまったくの面食いです。
They were biting like crazy yesterday.いやぁ、昨日は入れ食いでねえ。
This is just between you and me, he is a big eater.ここだけの話だが、彼は大食いだ。
It is on this point that our opinions differ.この点で私たちの意見が食い違うのは確かだ。
I had a bowl of noodles at a street nearby.すぐそこでそばを立ち食いしてきた。
Forget your troubles for a while and come and have dinner with us.そんなの忘れてちょっくら晩飯でも食いにこいや。
What a big eater!なんて大食いなのだろう。
The lion ripped the flesh from the dead giraffe.ライオンは死んだきりんの肉を食いちぎった。
Doctors' bills really cut into our saving.医者の費用は本当に貯金に食い込む。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top