ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

飛躍

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -飛躍-, *飛躍*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飞跃[fēi yuè, ㄈㄟ ㄩㄝˋ, / ] to leap, #10,898 [Add to Longdo]
飞跃道[fēi yuè dào, ㄈㄟ ㄩㄝˋ ㄉㄠˋ, / ] Le Parkour, a French sport invented by David Belle in 1980s, with aim of moving around urban areas); also written 飛躍道|飞跃道 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
飛躍[ひやく, hiyaku] (n,vs) (1) leaping; activity; (2) leapfrog (over a problem); making a leap (e.g. in logic); (3) making great strides; making rapid progress; (4) emerging; (5) becoming active; playing an active part; (P) [Add to Longdo]
飛躍[ひやくてき, hiyakuteki] (adj-na) rapidly [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The company's profits soared.会社の収益は飛躍的に増加した。
The company's profits soared.会社の利益は飛躍的に増加した。
I am about to take my last voyage, a great leap in the dark.私は今まさに最後の旅路につき、暗黒へと一大飛躍しようとしている。
There is a leap of logic in what he says.彼の言うことには理論の飛躍がありすぎる。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
飛躍[ひやく, hiyaku] -Sprung, Aktivitaet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top