ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -风-, *风*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[风, fēng, ㄈㄥ] wind; air; customs, manners; news
Radical: , Decomposition:   几 [, ㄐㄧˇ]  乂 [, ㄧˋ]
Etymology: -, Rank: 348
[飘, piāo, ㄆㄧㄠ] to drift, to float, to flutter
Radical: , Decomposition:   票 [piào, ㄆㄧㄠˋ]  风 [fēng, ㄈㄥ]
Etymology: [pictophonetic] wind, Rank: 1527
[飙, biāo, ㄅㄧㄠ] whirlwind (1)
Radical: , Decomposition:   猋 [biāo, ㄅㄧㄠ]  风 [fēng, ㄈㄥ]
Etymology: [ideographic] Storm 猋 winds 风; 猋 also provides the pronunciation, Rank: 4091
[飓, jù, ㄐㄩˋ] cyclone, gale, typhoon
Radical: , Decomposition:   风 [fēng, ㄈㄥ]  具 [, ㄐㄩˋ]
Etymology: [pictophonetic] wind, Rank: 4112
[飕, sōu, ㄙㄡ] a chill breeze; to blow; the sound of the wind
Radical: , Decomposition:   风 [fēng, ㄈㄥ]  叟 [sǒu, ㄙㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] wind, Rank: 4266
[飒, sà, ㄙㄚˋ] bleak; melancholy; the howl of the wind
Radical: , Decomposition:   立 [, ㄌㄧˋ]  风 [fēng, ㄈㄥ]
Etymology: [pictophonetic] wind, Rank: 4300
[飚, biāo, ㄅㄧㄠ] whirlwind (2)
Radical: , Decomposition:   风 [fēng, ㄈㄥ]  焱 [yàn, ㄧㄢˋ]
Etymology: [ideographic] A particularly fierce 焱 storm 风, Rank: 4992
[飑, biāo, ㄅㄧㄠ] storm, whirlwind
Radical: , Decomposition:   风 [fēng, ㄈㄥ]  包 [bāo, ㄅㄠ]
Etymology: [ideographic] Wind 风 that wraps 包 on itself; 包 also provides the pronunciation, Rank: 7109
[飖, yáo, ㄧㄠˊ] floating in the air; drifting on the wind
Radical: , Decomposition:   䍃 [yóu, ㄧㄡˊ]  风 [fēng, ㄈㄥ]
Etymology: [pictophonetic] wind, Rank: 7556
[飐, zhǎn, ㄓㄢˇ] to sway in the wind
Radical: , Decomposition:   风 [fēng, ㄈㄥ]  占 [zhàn, ㄓㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] wind, Rank: 8370

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēng, ㄈㄥ, / ] wind; news; style; custom; manner, #794 [Add to Longdo]
[fēng xiǎn, ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ, / ] risk; venture; hazard, #831 [Add to Longdo]
[fēng gé, ㄈㄥ ㄍㄜˊ, / ] style, #1,697 [Add to Longdo]
[fēng jǐng, ㄈㄥ ㄐㄧㄥˇ, / ] scenery; landscape, #3,277 [Add to Longdo]
[zuò fēng, ㄗㄨㄛˋ ㄈㄥ, / ] style; style of work; way, #3,845 [Add to Longdo]
[dōng fēng, ㄉㄨㄥ ㄈㄥ, / ] easterly wind, #5,749 [Add to Longdo]
[fēng guāng, ㄈㄥ ㄍㄨㄤ, / ] a natural scenic view, #6,362 [Add to Longdo]
[fēng bào, ㄈㄥ ㄅㄠˋ, / ] storm; violent commotion; fig. crisis (e.g. revolution, uprising, financial crisis etc), #6,376 [Add to Longdo]
[tái fēng, ㄊㄞˊ ㄈㄥ, / ] hurricane; typhoon, #6,508 [Add to Longdo]
[wēi fēng, ㄨㄟ ㄈㄥ, / ] breeze; light wind, #6,548 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top