ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

项链是你们两位 第一次在孤儿院门口被发现时

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -项链是你们两位 第一次在孤儿院门口被发现时-, *项链是你们两位 第一次在孤儿院门口被发现时*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The necklace was on you two the whole time.[CN] 项链是你们两位 第一次在孤儿院门口被发现时 Episode #1.2 (2004)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

项链 (xiàng liàn) (shì)你们 (nǐ men)两位 () 第一次 (dì yī cì) (zài)孤儿院 (gū ér yuàn)门口 (mén kǒu) (bèi)发现 (fā xiàn) (shí)

 


  

 
项链
 • (xiàng liàn, ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧㄢˋ) a necklace [CE-DICT-Simplified]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Traditional]
你们
 • (nǐ men, ㄋㄧˇ ㄇㄣ˙) you (plural) [CE-DICT-Simplified]
第一次
 • (だいいちじ) (n) the first ...; primary [EDICT]
 • (dì yī cì, ㄉㄧˋ ㄧ ㄘˋ) the first time; first; number one [CE-DICT-Simplified]
 • (dì yī cì, ㄉㄧˋ ㄧ ㄘˋ) the first time; first; number one [CE-DICT-Traditional]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
孤儿院
 • (gū ér yuàn, ㄍㄨ ㄦˊ ㄩㄢˋ) orphanage; child asylum [CE-DICT-Simplified]
门口
 • (mén kǒu, ㄇㄣˊ ㄎㄡˇ) doorway; gate [CE-DICT-Simplified]
 • (ひ) (pref) indicates the target of an activity; -ee (e.g. employee, examinee, trustee) [EDICT]
 • (bèi, ㄅㄟˋ) by (indicates passive-voice sentences or clauses); to cover; to wear [CE-DICT-Simplified]
 • (bèi, ㄅㄟˋ) by (indicates passive-voice sentences or clauses); to cover; to wear [CE-DICT-Traditional]
发现
 • (fā xiàn, ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ) to find; to discover [CE-DICT-Simplified]
 • (shí, ㄕˊ) o'clock; time; when; hour; season; period; surname Shi [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top