ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -頸-, *頸*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[頸, jǐng, ㄐㄧㄥˇ] neck, throat
Radical: , Decomposition:   巠 [jīng, ㄐㄧㄥ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 5980

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, / ] neck, #5,631 [Add to Longdo]
瓶颈[píng jǐng, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˇ, / ] bottleneck, #8,841 [Add to Longdo]
颈部[jǐng bù, ㄐㄧㄥˇ ㄅㄨˋ, / ] the neck area of the body, #10,283 [Add to Longdo]
颈椎[jǐng zhuī, ㄐㄧㄥˇ ㄓㄨㄟ, / ] cervical vertebra; the seven cervical vertebrae in the neck of humans and most mammals, #14,140 [Add to Longdo]
宫颈[gōng jǐng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˇ, / ] cervix; neck of the uterus, #15,801 [Add to Longdo]
长颈鹿[cháng jǐng lù, ㄔㄤˊ ㄐㄧㄥˇ ㄌㄨˋ, 鹿 / 鹿] giraffe, #32,180 [Add to Longdo]
颈项[jǐng xiàng, ㄐㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˋ, / ] neck, #44,291 [Add to Longdo]
子宫颈[zǐ gōng jǐng, ㄗˇ ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˇ, / ] cervix; neck of the uterus, #46,111 [Add to Longdo]
子宫颈癌[zǐ gōng jǐng ái, ㄗˇ ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˇ ㄞˊ, / ] cervical cancer, #61,702 [Add to Longdo]
黑颈鹤[hēi jǐng hè, ㄏㄟ ㄐㄧㄥˇ ㄏㄜˋ, / ] black-necked crane (Grus nigricollis); Tibetan crane, #70,252 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
肩腕症候群[けいけんわんしょうこうぐん, keikenwanshoukougun] (n) cervicobrachial syndrome; indicates pain, swelling, weakness and; or numbness in the neck; shoulder region. Used when specific diagnosis is not known. [Add to Longdo]
上;首紙;首上;[くびかみ, kubikami] (n) (See 上) neckband; round upright collar (on some traditional Japanese clothing) [Add to Longdo]
[けいたい, keitai] (n) dewlap [Add to Longdo]
椎;頚椎[けいつい, keitsui] (n) cervical vertebrae [Add to Longdo]
椎脱臼[けいついだっきゅう, keitsuidakkyuu] (n) cervical dislocation [Add to Longdo]
動脈;頚動脈;けい動脈[けいどうみゃく, keidoumyaku] (n) carotid artery [Add to Longdo]
動脈エコー[けいどうみゃくエコー, keidoumyaku eko-] (n) carotid duplex (ultrasound) [Add to Longdo]
動脈狭窄症;頚動脈狭窄症[けいどうみゃくきょうさくしょう, keidoumyakukyousakushou] (n) carotid stenosis; carotid artery stenosis [Add to Longdo]
動脈小体;頚動脈小体[けいどうみゃくしょうたい, keidoumyakushoutai] (n) carotid body; carotid glomus [Add to Longdo]
肉;頚肉[けいにく, keiniku] (n) (obsc) neck flesh [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top