ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -頌-, *頌*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[頌, sòng, ㄙㄨㄥˋ] to laud, to acclaim; ode, hymn
Radical: , Decomposition:   公 [gōng, ㄍㄨㄥ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] page, Rank: 7899

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sòng, ㄙㄨㄥˋ, / ] to praise, #12,851 [Add to Longdo]
歌颂[gē sòng, ㄍㄜ ㄙㄨㄥˋ, / ] sing the praises of; extol; eulogize, #17,469 [Add to Longdo]
颂扬[sòng yáng, ㄙㄨㄥˋ ㄧㄤˊ, / ] to eulogize; to praise, #41,030 [Add to Longdo]
赞颂[zàn sòng, ㄗㄢˋ ㄙㄨㄥˋ, / ] bless; praise, #41,297 [Add to Longdo]
称颂[chēng sòng, ㄔㄥ ㄙㄨㄥˋ, / ] praise, #46,119 [Add to Longdo]
颂歌[sòng gē, ㄙㄨㄥˋ ㄍㄜ, / ] carol, #46,786 [Add to Longdo]
传颂[chuán sòng, ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ, / ] to eulogize; to pass on praise, #47,649 [Add to Longdo]
颂词[sòng cí, ㄙㄨㄥˋ ㄘˊ, / ] ode, #111,196 [Add to Longdo]
颂赞[sòng zàn, ㄙㄨㄥˋ ㄗㄢˋ, / ] to praise, #122,205 [Add to Longdo]
颂声载道[sòng shēng zài dào, ㄙㄨㄥˋ ㄕㄥ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, / ] lit. praise fills the roads (成 语 saw); praise everywhere; universal approbation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じゅ, ju] (n) (1) praise; (2) (See 六義・1) hymn (genre of the Shi Jing) [Add to Longdo]
[じゅ, ju] (n) {Buddh} (See 偈) gatha (poetic verse of a scripture) [Add to Longdo]
する[しょうする, shousuru] (vs-s) to celebrate someone's achievements [Add to Longdo]
[しょうえい, shouei] (n) doxology [Add to Longdo]
[しょうか, shouka] (n) anthem; carol; hymn of praise [Add to Longdo]
[しょうし, shoushi] (n) admired poem [Add to Longdo]
寿;[しょうじゅ;じゅじゅ(uK), shouju ; juju (uK)] (n,vs) (obsc) celebration of longevity [Add to Longdo]
[しょうしゅん, shoushun] (n) Happy New Year [Add to Longdo]
[しょうとく, shoutoku] (n) eulogy [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top