ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -頁-, *頁*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[頁, yè, ㄧㄝˋ] page, sheet, leaf
Radical: , Decomposition:   ?  貝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictographic] A person's head, Rank: 7491
[類, lèi, ㄌㄟˋ] category, class, group, kind; similar to; to resemble
Radical: , Decomposition:     米 [, ㄇㄧˇ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: -, Rank: 4915
[題, tí, ㄊㄧˊ] forehead; headline, title; theme
Radical: , Decomposition:   是 [shì, ㄕˋ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 5105
[頭, tóu, ㄊㄡˊ] head; chief, boss; first, top
Radical: , Decomposition:   豆 [dòu, ㄉㄡˋ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 5331
[須, xū, ㄒㄩ] beard; must; necessary
Radical: , Decomposition:   彡 [shān, ㄕㄢ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [ideographic] Hair 彡 growing on the face 頁, Rank: 5376
[頸, jǐng, ㄐㄧㄥˇ] neck, throat
Radical: , Decomposition:   巠 [jīng, ㄐㄧㄥ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 5980
[顯, xiǎn, ㄒㄧㄢˇ] clear, evident; prominent; to show
Radical: , Decomposition:   㬎 [xiǎn, ㄒㄧㄢˇ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 6070
[預, yù, ㄩˋ] to prepare, to arrange; in advance
Radical: , Decomposition:   予 [, ㄩˇ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] page, Rank: 6179
[顧, gù, ㄍㄨˋ] to look back; to look at; to look after
Radical: , Decomposition:   雇 [, ㄍㄨˋ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 6197
[頻, pín, ㄆㄧㄣˊ] frequency; repeatedly, again and again
Radical: , Decomposition:   步 [, ㄅㄨˋ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: -, Rank: 6383

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yè, ㄧㄝˋ, / ] page; leaf, #2,593 [Add to Longdo]
页面[yè miàn, ㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] page; web page, #10,246 [Add to Longdo]
首页[shǒu yè, ㄕㄡˇ ㄧㄝˋ, / ] home page (of a website); title page; front page; first page; fig. beginning; cover letter, #12,563 [Add to Longdo]
页岩[yè yán, ㄧㄝˋ ㄧㄢˊ, / ] shale, #42,614 [Add to Longdo]
页码[yè mǎ, ㄧㄝˋ ㄇㄚˇ, / ] page number, #60,122 [Add to Longdo]
库页岛[Kù yè dǎo, ㄎㄨˋ ㄧㄝˋ ㄉㄠˇ, / ] Kuril Islands (chain between Kamchatka and Hokkaido), #93,820 [Add to Longdo]
页首[yè shǒu, ㄧㄝˋ ㄕㄡˇ, / ] the head of a page; page heading, #218,191 [Add to Longdo]
代码页[dài mǎ yè, ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ ㄧㄝˋ, / ] code page, #609,356 [Add to Longdo]
主页[zhǔ yè, ㄓㄨˇ ㄧㄝˋ, / ] home page [Add to Longdo]
合页[hé yè, ㄏㄜˊ ㄧㄝˋ, / ] hinge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ページ, pe-ji] (n) (uk) ( is sometimes ぺえじ or ぺいじ) page; (P) [Add to Longdo]
の裏;ページの裏[ページのうら, pe-ji noura] (n) overleaf [Add to Longdo]
[けつがん, ketsugan] (n,adj-no) shale [Add to Longdo]
岩油[けつがんゆ, ketsuganyu] (n) shale oil [Add to Longdo]
数;ページ数[ページすう, pe-ji suu] (n) number of pages [Add to Longdo]
送り[ページおくり, pe-ji okuri] (n) {comp} form feed; FF [Add to Longdo]
付け[ぺえじづけ, peejiduke] (n) pagination [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Please refer to page ten.10を参照してください。
I've finished all except the last page.最後の1を除き全部すんだ。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
送り[ページおくり, pe-ji okuri] form feed (FF) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top