ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -韜-, *韜*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[韜, tāo, ㄊㄠ] sheath, scabbard, bow case
Radical: , Decomposition:   韋 [wéi, ㄨㄟˊ]  舀 [yǎo, ㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] leather

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tāo, ㄊㄠ, / ] bow case; to cover, #33,305 [Add to Longdo]
韬光养晦[tāo guāng yǎng huì, ㄊㄠ ㄍㄨㄤ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] lit. to cover light and nurture in the dark (成语 saw); to conceal one's strengths and bide one's time; hiding one's light under a bush, #48,917 [Add to Longdo]
邹韬奋[Zōu Tāo fèn, ㄗㄡ ㄊㄠ ㄈㄣˋ, / ] Zou Taofen (1895-1944), journalist, political theorist and publisher, #82,700 [Add to Longdo]
六韬三略[liù tāo sānlu:e4, ㄌㄧㄡˋ ㄊㄠ ㄙㄢlu:è, ㄜˋ, / ] lit. Six secret teachings 六韬 and Three strategies 三略, two military classics (成语 saw); books of military strategy, #646,103 [Add to Longdo]
六韬[liù tāo, ㄌㄧㄡˋ ㄊㄠ, / ] Six secret teachings, military classic attributed to Jiang Ziya 薑子牙|姜子牙, adviser of King Wen of Zhou 周文王 [Add to Longdo]
秦韬玉[Qín Tāo yù, ㄑㄧㄣˊ ㄊㄠ ㄩˋ, / ] Qin Tao'yu, Tang poet, author of long poem Poor Woman 貧女詩|贫女诗 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とうかい, toukai] (n,vs) hidden (talents, etc.); self-concealment; self-effacement [Add to Longdo]
晦趣味[とうかいしゅみ, toukaishumi] (n) propensity to efface oneself; being prone to conceal one's talent [Add to Longdo]
[とうりゃく, touryaku] (n) strategy; tactics [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top