ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -韓-, *韓*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[韓, hán, ㄏㄢˊ] Korea, especially South Korea; surname
Radical: , Decomposition:   龺 [gān, ㄍㄢ]  韋 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: -, Rank: 9628

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Hán, ㄏㄢˊ, / ] Korea, esp. Japan-annexed Korea and South Korea; Korean; surname Han, #1,822 [Add to Longdo]
韩国[Hán guó, ㄏㄢˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] South Korea, #1,090 [Add to Longdo]
韩元[Hán yuán, ㄏㄢˊ ㄩㄢˊ, / ] Won (Korean currency), #19,579 [Add to Longdo]
韩日[Hán Rì, ㄏㄢˊ ㄖˋ, / ] Korea and Japan, #20,771 [Add to Longdo]
韩信[Hán Xìn, ㄏㄢˊ ㄒㄧㄣˋ, / ] Han Xin (-196 BC), famous general of Liu Bang, #30,849 [Add to Longdo]
韩愈[Hán Yù, ㄏㄢˊ ㄩˋ, / ] Han Yu (768-824), Tang dynasty essayist and poet, advocate of the classical writing 古文運動|古文运动 and neoclassical 復古|复古 movements, #35,834 [Add to Longdo]
韩非[Hán Fēi, ㄏㄢˊ ㄈㄟ, / ] Han Fei, #38,457 [Add to Longdo]
韩国联合通讯社[Hán guó lián hé tōng xùn shè, ㄏㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄕㄜˋ, / ] Yonghap (South Korean news agency), #40,438 [Add to Longdo]
韩圆[hán yuán, ㄏㄢˊ ㄩㄢˊ, / ] Korean won (unit of currency), #41,186 [Add to Longdo]
韩国人[hán guó rén, ㄏㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ, / ] a Korean (person), #41,368 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かんこく, kankoku] (n) ประเทศเกาหลีใต้

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かんこく, kankoku] (n) (South) Korea; (P) [Add to Longdo]
国語[かんこくご, kankokugo] (n) Korean (language) [Add to Longdo]
国人[かんこくじん, kankokujin] (n) Korean person [Add to Longdo]
国総合株価指数[かんこくそうごうかぶかしすう, kankokusougoukabukashisuu] (n) Korea Composite Stock Price Index; KOSPI [Add to Longdo]
国併合[かんこくへいごう, kankokuheigou] (n) annexation of Korea (by Japan; 1910-1945) [Add to Longdo]
国併合条約[かんこくへいごうじょうやく, kankokuheigoujouyaku] (n) (See 日併合条約) Japan-Korea Annexation Treaty (1910) [Add to Longdo]
[かんじん, kanjin] (n) Korean person [Add to Longdo]
[かんにち, kannichi] (n) Korea-Japan [Add to Longdo]
[かんふく;かんぷく;ハンボッ, kanfuku ; kanpuku ; hanbotsu] (n) (ハンボッ is from Korean) hanbok (traditional Korean dress) [Add to Longdo]
[はんりゅう;かんりゅう, hanryuu ; kanryuu] (n) influx of South Korean pop culture (into Japan) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Let us consider in this connection the influence of Western ideologies on Korean literature.この関連で、西欧イデオロギーの国の文化への影響について考えてみよう。
What languages do they speak in Korea?国では何語を話しますか。
Korea is now up and coming.国は今や活気づいている。
Korean food is noted for its spicy flavor.国料理は、香辛料のきいた味でよく知られている。
Korean food is generally very hot.国料理は一般的に辛い。
My father is to visit Korea next week.私の父は来週、国を訪問する予定だ。
I love Korean food because of the hot spices.私は辛いので国料理が好きです。
Japanese and South Korea are neighbors.日本と国は、隣国同士だ。
You don't need to bring up "A Winter Sonata" to show that South Korean culture having an unexpected boom in Japan.「冬のソナタ」を例に挙げるまでもなく、いまや時ならぬ流ブームである。
Taking advantage of the popular boom in Korean drama, workers selling Korean goods have increased.流ドラマブームに便乗して、国の製品を売る業者が増えた。
At present the text book issue between the Korean and Japanese governments is developing into a significant problem affecting both countries.現在、国と日本の政府との間で、教科書問題が両国間にかかわる重要な問題へと発展しています。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top