ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -韋-, *韋*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[韋, wéi, ㄨㄟˊ] tanned leather; surname
Radical: , Decomposition:   ?  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: -
[韌, rèn, ㄖㄣˋ] tough, strong; pliable
Radical: , Decomposition:   韋 [wéi, ㄨㄟˊ]  刃 [rèn, ㄖㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic] leather, Rank: 7696
[韓, hán, ㄏㄢˊ] Korea, especially South Korea; surname
Radical: , Decomposition:   龺 [gān, ㄍㄢ]  韋 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: -, Rank: 9628
[韙, wěi, ㄨㄟˇ] right; proper; perpriety
Radical: , Decomposition:   是 [shì, ㄕˋ]  韋 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] right
[韜, tāo, ㄊㄠ] sheath, scabbard, bow case
Radical: , Decomposition:   韋 [wéi, ㄨㄟˊ]  舀 [yǎo, ㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] leather

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wéi, ㄨㄟˊ, / ] soft leather; surname Wei, #11,255 [Add to Longdo]
韦伯[Wéi bó, ㄨㄟˊ ㄅㄛˊ, / ] Webb (English name); Weber, #16,554 [Add to Longdo]
查韦斯[Chá wéi si, ㄔㄚˊ ㄨㄟˊ ㄙ˙, / ] Chavez, Spanish name, #19,403 [Add to Longdo]
津巴布韦[Jīn bā bù wéi, ㄐㄧㄣ ㄅㄚ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ, / ] Zimbabwe, #29,595 [Add to Longdo]
吕不韦[Lǚ Bù wéi, ㄌㄩˇ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ, / ] Lü Buwei (-235 BC), merchant and politician in Qin kingdom, financial sponsor (and in fiction father) of King Ying Zhen 嬴政, who subsequently became the first emperor, #34,780 [Add to Longdo]
梅德韦杰夫[Méi dé wéi jié fū, ㄇㄟˊ ㄉㄜˊ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄝˊ ㄈㄨ, / ] Medvedyev (name); Dmitry Anatolyevich Medvedev (1965-), Russian lawyer and politician, President of Russian Federation from 2008, #60,645 [Add to Longdo]
麦克斯韦[Mài kè sī wéi, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄨㄟˊ, / ] Maxwell (name); James Clerk Maxwell (1831-1879), Scottish physicist and mathematician, the originator of Maxwell's laws of electromagnetism and electromagnetic waves, #85,183 [Add to Longdo]
韦达[Wéi dá, ㄨㄟˊ ㄉㄚˊ, / ] François Viète (1540-1603), French mathematician who introduced notation of algebra, #130,134 [Add to Longdo]
韦尔瓦[Wéi ěr wǎ, ㄨㄟˊ ㄦˇ ㄨㄚˇ, / ] Huelva, Spain, #160,187 [Add to Longdo]
韦利[Wéi rì, ㄨㄟˊ ㄖˋ, / ] Waley or Whaley (name); Arthur Waley (1889-1966), pioneer British sinologist, #184,994 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
陀天[いだてん, idaten] (n) {Buddh} Wei-To (temple guardian sometimes confused with Vajrapani) [Add to Longdo]
駄天[いだてん, idaten] (n) (1) {Buddh} Skanda (swift-footed guardian deity); (2) great runner [Add to Longdo]
[いへん, ihen] (n) leather cord [Add to Longdo]
編三絶[いへんさんぜつ, ihensanzetsu] (n,vs) repeated reading; close (careful) reading; careful perusal [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top