ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -靜-, *靜*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[靜, jìng, ㄐㄧㄥˋ] still, quiet, motionless, gentle
Radical: , Decomposition:   青 [qīng, ㄑㄧㄥ]  爭 [zhēng, ㄓㄥ]
Etymology: [pictophonetic] nature, Rank: 6514

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, / ] still; calm; quiet; not moving, #2,876 [Add to Longdo]
平静[píng jìng, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] tranquil; undisturbed; serene, #3,582 [Add to Longdo]
安静[ān jìng, ㄢ ㄐㄧㄥˋ, / ] quiet; peaceful; calm, #3,987 [Add to Longdo]
静脉[jìng mài, ㄐㄧㄥˋ ㄇㄞˋ, / ] vein, #4,983 [Add to Longdo]
冷静[lěng jìng, ㄌㄥˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] calm; cool-headed, #5,067 [Add to Longdo]
宁静[níng jìng, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] tranquil; tranquility; serenity, #7,461 [Add to Longdo]
动静[dòng jìng, ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] sound of activity or people talking; news of activity, #9,625 [Add to Longdo]
寂静[jì jìng, ㄐㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] quiet, #12,162 [Add to Longdo]
静态[jìng tài, ㄐㄧㄥˋ ㄊㄞˋ, / ] state of not working; static (as in electrostatic force), #13,029 [Add to Longdo]
静止[jìng zhǐ, ㄐㄧㄥˋ ㄓˇ, / ] still; immobile; stillness, #15,151 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top