ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

静けさ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -静けさ-, *静けさ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
静けさ[しずけさ, shizukesa] (n) stillness; silence; hush; calm; serenity; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This is the calm before the storm.これは嵐の前の静けさだ。
A rifle shot broke the peace of the early morning.ライフルの発射音が早朝の静けさを破った。
All I want is peace and quiet.私の望むのは安らぎと静けさだけです。
I was enjoying the serenity.私は静けさを楽しんでいた。
The silence in the forest is restful.森の静けさは安らぎを与える。
Silence reigned in the forest.静けさが森を支配していた。
Suddenly Nancy screamed in the midst of silence.静けさの中、ナンシーは突然叫び声をあげた。
Those two are so quiet it's unsettling. Could this be the quiet before the storm?二人の沈黙はなんなんだ。これが嵐の前の静けさってやつか。
She prefers quiet.彼は静けさを好む。
She loves the peace and quiet of the town.彼女はその町の平和と静けさを愛している。
The eerie silence struck terror into their hearts.無気味な静けさが彼らの心胆を寒からしめた。
The silence of the night comforts us.夜の静けさが私たちを慰めてくれる。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top