ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

静かに

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -静かに-, *静かに*
Japanese-English: EDICT Dictionary
静かに[しずかに, shizukani] (adv) (1) calmly; quietly; gently; peacefully; (exp) (2) be quiet! [Add to Longdo]
静かに流れる川は深い[しずかにながれるかわはふかい, shizukaninagarerukawahafukai] (exp) (id) Still waters run deep [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"You see," said the elder brother, "I was right. Here I have lived quietly and well, while you, though you may have been a king, have seen a great deal of trouble."「どうだ」と兄はいった。「わたしは正しかった。ここで私が静かに良い生活をしていた。ところが一方、あなたは王になったけれども、多くの苦労をした。」
I love art and quiet evenings at home.アートと家で静かに夜を過ごすのが大好き。
You speak so softly that I cannot quite hear what you say.あなたはとても静かにお話しになるので、私にはおっしゃることがよく聞こえません。
You can stay here as long as you keep quiet.あなたは静かにしているかぎりここにいてもよい。
You have only to sit quietly with your hands folded in your lap.あなたは膝に手を組んで静かに座っていさえすればよい。
Please be quiet for mercy's sake during the lesson.お願いだから授業中は静かにして下さい。
Less noise, please.静かに・・・。
The captain commanded silence.キャプテンは静かにするように命じた。
You must keep quiet for a while.しばらく静かにしていなくてはいけない。
Jim went into the room quality lest he should wake the baby.ジムは赤ん坊を起こさないように静かに部屋に入った。
She smiling now, and she was singing very quietly.その時、彼女は微笑みながら、たいへん静かに歌っていました。
The boy cannot keep quiet for ten minutes.その少年は10分と静かにしていられない。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top