ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -露-, *露*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[露, lù, ㄌㄨˋ] dew; leak; bare, exposed; to reveal, to show
Radical: , Decomposition:   雨 [, ㄩˇ]  路 [, ㄌㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] rain, Rank: 841

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lòu, ㄌㄡˋ, ] to show; to reveal; to betray; to expose, #3,332 [Add to Longdo]
[lù, ㄌㄨˋ, ] dew; syrup; nectar; outdoors (not under cover); to show; to reveal; to betray; to expose, #3,332 [Add to Longdo]
[tòu lù, ㄊㄡˋ ㄌㄨˋ, ] to leak out; to divulge; to reveal, #1,207 [Add to Longdo]
[pī lù, ㄆㄧ ㄌㄨˋ, ] to reveal; to publish; to make public; to announce, #2,927 [Add to Longdo]
[lù chū, ㄌㄨˋ ㄔㄨ, ] to expose; to show; also pronounced lou4 chu1, #4,176 [Add to Longdo]
[bào lù, ㄅㄠˋ ㄌㄨˋ, ] expose; reveal; lay bare, #4,339 [Add to Longdo]
[jiē lù, ㄐㄧㄝ ㄌㄨˋ, ] to expose; to unmask; to ferret out, #8,575 [Add to Longdo]
[xiǎn lù, ㄒㄧㄢˇ ㄌㄨˋ, / ] become visible, #10,606 [Add to Longdo]
[xiè lòu, ㄒㄧㄝˋ ㄌㄡˋ, / ] leak (information); divulge, #11,086 [Add to Longdo]
[lòu miàn, ㄌㄡˋ ㄇㄧㄢˋ, ] to show one's face; to appear (in public), #12,105 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ロ;ろ, ro ; ro] (adv,n) dew; (P) [Add to Longdo]
[ロ;ろ, ro ; ro] (n) (abbr) (See 西亜) Russia [Add to Longdo]
;わ(io);顕[あらわ, arawa] (adj-na) (1) exposed; scanty; bare; unconcealed; naked; (2) public; open [Add to Longdo]
に;わに[あらわに, arawani] (adv) (uk) openly; publicly; frankly; expressly; overtly [Add to Longdo]
にする;わにする[あらわにする, arawanisuru] (exp,vs-i) to lay bare; to expose; to reveal [Add to Longdo]
に濡れた[つゆにぬれた, tsuyuninureta] (adj-f) wet with dew; dewy [Add to Longdo]
の間[つゆのま, tsuyunoma] (adj-na) instant [Add to Longdo]
の宿[つゆのやど, tsuyunoyado] (n) (arch) house covered with dew; place covered with dew [Add to Longdo]
の宿り[つゆのやどり, tsuyunoyadori] (n) (arch) house covered with dew; place covered with dew [Add to Longdo]
の命[つゆのいのち, tsuyunoinochi] (n) life as evanescent as the dew [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You ought to have come to my wedding reception earlier.あなたは私の結婚披宴にもっと早く来るべきだったのに。
The dew fell this morning.けさはがおりた。
The outdoor spa at this hot-spring is wonderful.この旅館は天風呂がすばらしいのよ。 [F]
The dew has fallen on the lawn.しばふにが降りている。
Such secrets are always eventually revealed.そのような内緒事はいつも結局は暴される。
The magazine disclosed his family jewels.その雑誌は彼の恥ずべき秘密を暴しましたね。
The hut kept the rain and dew out after a fashion.その小屋はどうにか雨をしのげた。
The political scandal was brought to light by two journalists.その政治スキャンダルは2人のジャーナリストによって暴された。
Now you've given yourself away.ついに正体を暴したな。
His confusion betrayed his lie.ろうばいしたため、彼のうそが暴された。
Murder will out. [Proverb]悪事は必ず見する。
We should lay on a second coat of paint for better protection against the weather.を十分しのげるように、ペンキを二回塗るべきだ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ろ, ro] -Tau [Add to Longdo]
[ろ, ro] OFFEN, ENTBLOESST [Add to Longdo]
[ろしゅつ, roshutsu] Entbloessung, Belichtung [Add to Longdo]
出症[ろしゅつしょう, roshutsushou] Exhibitionismus [Add to Longdo]
[ろてい, rotei] Enthuellung, Aufdeckung [Add to Longdo]
[ろてん, roten] -Bude [Add to Longdo]
[ろけん, roken] Entdeckung, Aufdeckung, Enthuellung [Add to Longdo]
[ろけん, roken] Entdeckung, Aufdeckung, Enthuellung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top