ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

電圧

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -電圧-, *電圧*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
電圧[でんあつ, den'atsu] (n) แรงดันไฟฟ้า
電圧[でんあつけい, den'atsukei] (n) เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
電圧[でんあつ, den'atsu] (n) voltage; (P) [Add to Longdo]
電圧[でんあつけい, den'atsukei] (n) voltmeter [Add to Longdo]
電圧降下[でんあつこうか, den'atsukouka] (n) voltage drop [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Access to visual memory will require less power than higher level functions.[JP] 視覚メモリへのアクセスは 高次機能より低電圧で足りるわ. Vick's Chip (2008)
Current under tension is expensive?[JP] 電流の電圧は "高価" か? The End (1988)
[Stan] Can you check the voltage regulator?[JP] 電圧器を視てくれないか Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
There. If there's a surge in cosmic radiation anywhere, you'll know.[JP] そこに、 宇宙線の電圧変化が どこかにあるなら分かります Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Cutie: current under tension is...[JP] CUTIE: 電流の電圧は。 。 The End (1988)
Current under tension is equal?[JP] 電流の電圧は "同じ" か? The End (1988)
- Give me an AC pressure reading.[JP] 電圧を読み上げてくれ Alien (1979)
what is the optimum voltage for cardiac resuscitation?[JP] 心臓を動かすのに最適な電圧は? The Same Old Story (2008)
How much power are you giving the chip?[JP] チップに加えてる電圧はいくつ? Vick's Chip (2008)
Look at where the energy levels surge when he attacks me.[JP] 彼が私を攻撃する時、エネルギーレベルが 電圧変化するところを見てくれ Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Current under tension is expandable?[JP] 電流の電圧は "広がる" か? The End (1988)
It says, "High Voltage." Yeah. Okay. Good.[JP] "高電圧"と 下を見るな Jurassic Park (1993)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top