ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

電動

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -電動-, *電動*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电动[diàn dòng, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] electric powered, #6,463 [Add to Longdo]
电动机[diàn dòng jī, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧ, / ] electric motor, #22,689 [Add to Longdo]
电动势[diàn dòng shì, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄨㄥˋ ㄕˋ, / ] electromotive force, #83,368 [Add to Longdo]
电动葫芦[diàn dòng hú lu, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, / ] electric chain pulley block [Add to Longdo]
电动转盘[diàn dòng zhuàn pán, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄨㄢˋ ㄆㄢˊ, / ] an electric turntable [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
電動[でんどう, dendou] (n) ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
電動[でんどう, dendou] (n,adj-no) electric; (P) [Add to Longdo]
電動[でんどうき, dendouki] (n) electric motor [Add to Longdo]
電動歯ブラシ[でんどうはブラシ, dendouha burashi] (n) electric toothbrush [Add to Longdo]
電動[でんどうしき, dendoushiki] (n) electrically operated; electric [Add to Longdo]
電動車いす;電動車椅子[でんどうくるまいす, dendoukurumaisu] (n) (See 車椅子) electric wheelchair; powered wheelchair; powerchair; motorized wheelchair [Add to Longdo]
電動発動機[でんどうはつどうき, dendouhatsudouki] (n) electric motor [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In the end, because of the disease, he became unable to walk and had to use a motorized wheelchair to get around.とうとう、病気のために、彼は歩くことができなくなり、動き回るのに電動の車椅子を用いなければならなくなった。
He wanted to buy an electric typewriter but his friend talked him into buying a word processor.彼は電動タイプライターが欲しかったが、友人は彼を説き伏せてワープロを買わせた。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top