ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -雲-, *雲*
(N) เมฆ
หอยเม่น

(N) หอยเม่น
(N) ทะเลหมอก
(N) ทะเลหมอก

(n) cloud; (P)
の上(n) above the clouds; the Imperial Court
の峰;の峯(oK)(exp) clouds that stand like a mountain peak during the summer
隠れ(n,vs) disappearance
雨巫山(n) sexual liaison
(n) cloud shape
(n) clouds and smoke; landscape
煙過眼(n) not being obsessed with something very long (just as clouds and haze pass swiftly before one's eyes)
煙飛動;烟飛動(n) (1) flying clouds and drifting haze; (2) magnificent calligraphy; vivid penmanship
煙万里(n) limitless expanse of clouds and smoke

I wonder where he is hiding.あいつどこに隠れしたのかな。
That cloud bodes rain.あのは雨の前兆だ。
That cloud is in the shape of a fish.あのは魚の形をしている。
Look at those clouds.あのを見てごらん。
Look at those clouds! It's going to rain.あのを見なよ。雨が降りそうだ。
Look at those black clouds. It is going to rain.あの黒いをごらん。じきに雨が来そうだ。
Look at those black clouds.あの黒いを見てごらん。
Look at those black cloud.あの黒を見てごらん。
That mountain is in the clouds.あの山はにかくれている。
Those dark clouds will probably bring rain.あれらの暗いがおそらく雨をもたらすだろう。
Whenever I go by, Mt. Fuji is in the clouds.いつ側を通っても、富士山はに隠れている。
It's been overcast for the past few days.ここ数日空は厚いに覆われている。

cloud; abbr. for Yunnan 南|云南 province in southwest China; surname Yun
云南Yunnan province in southwest China, bordering on Vietnam, Laos and Myanmar, abbr. 滇 or |云, capital Kunming 昆明
云南省Yunnan province in southwest China, bordering on Vietnam, Laos and Myanmar, abbr. 滇 or |云, capital Kunming 昆明
云和(N) Yunhe (place in Zhejiang)
云梦(N) Yunmeng (place in Hubei)
云室cloud chamber (phys.)
云层cloud layers
云彩cloud (colored by the rising or setting sun)
云散风流lit. clouds scatter, wind flows (成语 saw); the crisis settles down; people disperse home; things return to normal
云杉spruce

Wolke
泥の差himmelweiter_Unterschied

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top