ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -雙-, *雙*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[雙, shuāng, ㄕㄨㄤ] pair, couple; both; measure word for things that come in pairs
Radical: , Decomposition:   雔 [chóu, ㄔㄡˊ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] A pair of lovebirds 雔 perched on a branch 又, Rank: 6506

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuāng, ㄕㄨㄤ, / ] two; double; pair; both; surname Shuang, #369 [Add to Longdo]
双方[shuāng fāng, ㄕㄨㄤ ㄈㄤ, / ] bilateral; both sides; both parties involved, #883 [Add to Longdo]
双手[shuāng shǒu, ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ, / ] pair of hands, #3,416 [Add to Longdo]
双子座[Shuāng zǐ zuò, ㄕㄨㄤ ㄗˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] Gemini (constellation and sign of the zodiac), #4,249 [Add to Longdo]
双鱼座[Shuāng yú zuò, ㄕㄨㄤ ㄩˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] Pisces (constellation and sign of the zodiac), #4,401 [Add to Longdo]
双重[shuāng chóng, ㄕㄨㄤ ㄔㄨㄥˊ, / ] double, #6,573 [Add to Longdo]
双边[shuāng biān, ㄕㄨㄤ ㄅㄧㄢ, / ] bilateral, #7,579 [Add to Longdo]
双向[shuāng xiàng, ㄕㄨㄤ ㄒㄧㄤˋ, / ] interactively, #8,264 [Add to Longdo]
双人[shuāng rén, ㄕㄨㄤ ㄖㄣˊ, / ] two-person; double; pair; tandem, #8,645 [Add to Longdo]
双脚[shuāng jiǎo, ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄠˇ, / ] two legs; both feet, #12,071 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Both parties have fully agreed that this merger can only result...[CN] "方要達成共識, 這次合併是 ... Grand Hotel (1932)
- ...all of us.[CN] - ... 我們方. Grand Hotel (1932)
Gee, but your eyes are blue.[CN] 唔,你有一藍色的眼睛 Applause (1929)
Maybe a good maui would do you good for a change.[CN] 或許好的大錘能讓你變好 【maul關詞,意為大錘或者追求性快感的粗暴】 Applause (1929)
My lord, do not allow they who love one another to kill one another![CN] 國王啊,請不要讓相愛的方相互殘殺! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
But in your half-open eyes[CN] 但你眸微啟 Les Visiteurs du Soir (1942)
Disregard of my clear instructions and thereby insubordination are an intolerable provocation as well as an unforgivable insult to my person and would therefore require the gravest of consequences.[JP] 杢 "しカ丶るところlpこ よ石計り取り 際き" レょコ董奮か "そのうえ 無人をもつて 数曰を送るの寓 的 轟雀うじ雀う し 藁 U 軍員不眉老の仕合に 思し召され候" Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
"The works on the fortress which have begun without my permission are considered to be a crime against the code of the Samurai and thereby deemed illegitimate.[JP] J槍 (便者の寅) 葛尾 広晨域畳請のこど 聯法蘆に あ凵背ガるるの肝 J槍 〈置と "曲事に 壺し召さォ苳堡蒙ところ・・・" Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
No, senor, I've been to all the hotels they don't have nothing.[CN] 沒有, 先生。 我跑遍了所有的賓館 都訂滿了,單人房,人房 Ride the Pink Horse (1947)
Give me your lips![CN] 我需要你的 Les Visiteurs du Soir (1942)
Meredith's model, Carmel Quesada - double pneumonia."[CN] 「梅雷迪恩的模特,卡梅爾. 克薩達 側肺炎」 The Uninvited (1944)
I'm just no good when his arms are about me what wouldn't I do for that man?[CN] 臂緊擁 幸福至極 我還有什麼不能為他做的? Applause (1929)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top