ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

雑誌

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -雑誌-, *雑誌*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
雑誌[ざっし, zasshi] (n) วารสาร นิตยสาร
雑誌[ざっし, zasshi, zasshi , zasshi] (n) นิตยสาร, วารสาร

Japanese-English: EDICT Dictionary
雑誌[ざっし, zasshi] (n) journal; magazine; periodical; (P) [Add to Longdo]
雑誌記事[ざっしきじ, zasshikiji] (n) magazine article [Add to Longdo]
雑誌記者[ざっしきしゃ, zasshikisha] (n) magazine journalist [Add to Longdo]
雑誌[ざっししゃ, zasshisha] (n) magazine (company) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The magazine which you lent me is very interesting.あなたが私に貸してくれた雑誌はとてもおもしろい。
Do you subscribe to any magazines?あなたは何か雑誌を購読していますか。
Do you subscribe to any monthly magazine?あなたは月刊雑誌を何か取っていますか。
That company puts out a magazine, doesn't it?あの会社は雑誌を発行するんですよね。
I found nothing interesting in that magazine.あの雑誌には何もおもしろいところがなかった。
Are you done with that magazine?あの雑誌はもうすみましたか。
That store sells newspaper and magazine.あの店では新聞と雑誌を売っている。
Here is a new magazine for you to read.ここにあなたがお読みになる新しい雑誌があります。
Sending manuscript after manuscript paid off. A magazine finally published my work.この間投稿した記事がやっと雑誌に載ったんだよ。頑張って出し続けた甲斐があったよ。
According to this magazine, my favorite actress will marry a jazz musician next spring.この雑誌によれば、私の大好きな女優が春にジャズミュージシャンと結婚する予定らしい。
According to this magazine, the economic situation in Japan is getting worse year by year.この雑誌によれば、日本の経済状態は年々悪化してきている。
This magazine helps me to keep up with what's happening in the world.この雑誌のおかげで私は世界情勢に遅れずにいられる。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
雑誌[ざっし, zasshi] periodical [Add to Longdo]
雑誌記事[ざっしきじ, zasshikiji] journal article, magazine article [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
雑誌[ざっし, zasshi] Zeitschrift [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top