ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -雄-, *雄*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[雄, xióng, ㄒㄩㄥˊ] alpha male, hero; manly
Radical: , Decomposition:   厷 [gōng, ㄍㄨㄥ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 1054

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xióng, ㄒㄩㄥˊ, ] heroic; male, #5,868 [Add to Longdo]
[yīng xióng, ㄧㄥ ㄒㄩㄥˊ, ] hero, #2,030 [Add to Longdo]
[xióng hòu, ㄒㄩㄥˊ ㄏㄡˋ, ] robust; strong and solid, #9,639 [Add to Longdo]
[Gāo xióng, ㄍㄠ ㄒㄩㄥˊ, ] Kaohsiung (city in southern Taiwan), #17,043 [Add to Longdo]
[xióng xìng, ㄒㄩㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, ] male, #18,103 [Add to Longdo]
[xióng wěi, ㄒㄩㄥˊ ㄨㄟˇ, / ] grand, #21,209 [Add to Longdo]
[xióng xīn, ㄒㄩㄥˊ ㄒㄧㄣ, ] great ambition; lofty aspiration, #23,313 [Add to Longdo]
[cí xióng, ㄘˊ ㄒㄩㄥˊ, ] male and female, #25,102 [Add to Longdo]
[xióng zhuàng, ㄒㄩㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] majestic; awesome; full of power and grandeur, #27,432 [Add to Longdo]
[xióng yīng, ㄒㄩㄥˊ ㄧㄥ, / ] male eagle; tercel (male falcon used in falconry), #33,430 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);牡[おす(P);オス, osu (P); osu] (n,adj-no) (See 雌) male (animal); (P) [Add to Longdo]
々しい;しい;男々しい;男男しい[おおしい, ooshii] (adj-i) manly; brave; heroic [Add to Longdo]
しべ;蕊;蘂;[おしべ;ゆうずい(雄蕊;雄蘂;雄蕋), oshibe ; yuuzui ( oshibe ; oshibe ; oshibe )] (n,adj-no) stamen [Add to Longdo]
ねじ;ネジ;螺旋;捻子;螺子[おねじ(雄ねじ;雄螺旋;雄捻子;雄螺子);おネジ(雄ネジ);オネジ;オスネジ, oneji ( osu neji ; osu rasen ; osu neji ; osu neji ); o neji ( osu neji ); oneji ; ] (n) (See 雌螺子) male screw [Add to Longdo]
コネクタ[おすコネクタ, osu konekuta] (n) {comp} male connector [Add to Longdo]
[ゆうい, yuui] (adj-na,n) magnificent [Add to Longdo]
猿;オス猿[おすざる(雄猿);オスざる(オス猿), osuzaru ( osu saru ); osu zaru ( osu saru )] (n) (See 猿) male monkey [Add to Longdo]
[おばな, obana] (n) male flower [Add to Longdo]
気堂々;気堂堂[ゆうきどうどう, yuukidoudou] (adj-t,adv-to) with heroic drive and boundless energy [Add to Longdo]
叫び;たけび[おたけび;おさけび(雄叫び), otakebi ; osakebi ( osu sakebi )] (n) war cry; roar [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Achilles was an ancient Greek hero.アキレスは古代ギリシアの英だった。
In American culture, speech is golden.アメリカ文化では、弁は金である。
A hybrid from a bison and cow.アメリカ野牛と牛の間の雑種。
The great Roman hero, Julius Caesar, was assassinated.かのローマの偉大な英、つまりシーザーは暗殺されたのです。
Look at this grand view of the ocean.この大な海の眺めをごらんなさい。
Every man cannot be a hero.すべての人が英になれるわけではない。
That is why Yoshio has caught a cold.そういうわけで良は風邪をひいた。
The hero's speech touched the entire audience.その英の演説はすべての聴衆に感動を与えた。
His victory made him a hero.その勝利で彼は英になった。
The body became more eloquent.その少年は次第に弁になった。
The male ape is intelligent by nature.その猿は生まれつき頭が良い。
The eloquent campaigner was elected hands down.その弁な候補者は選挙に楽勝した。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コネクタ[おすコネクタ, osu konekuta] male connector [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ゆう, yuu] Maennchen (Tiere) [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] o- = Maennchen (Tiere) [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] MAENNLICH, TAPFER, GROSSARTIG [Add to Longdo]
[ゆうだい, yuudai] grossartig, grandios [Add to Longdo]
[ゆうべん, yuuben] Beredsamkeit [Add to Longdo]
[おんどり, ondori] -Hahn, maennlicher_Vogel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top