ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -雀-, *雀*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[雀, què, ㄑㄩㄝˋ] sparrow
Radical: , Decomposition:   小 [xiǎo, ㄒㄧㄠˇ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [ideographic] A small 小 bird 隹, Rank: 2331

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiāo, ㄑㄧㄠ, ] a freckle; lentigo, #11,051 [Add to Longdo]
[qiǎo, ㄑㄧㄠˇ, ] bird, #11,051 [Add to Longdo]
[què, ㄑㄩㄝˋ, ] bird, #11,051 [Add to Longdo]
[kǒng què, ㄎㄨㄥˇ ㄑㄩㄝˋ, ] peacock, #12,727 [Add to Longdo]
[má què, ㄇㄚˊ ㄑㄩㄝˋ, ] sparrow; mahjong, #18,526 [Add to Longdo]
[què bān, ㄑㄩㄝˋ ㄅㄢ, ] a freckle, #22,308 [Add to Longdo]
[què yuè, ㄑㄩㄝˋ ㄩㄝˋ, / ] to frolic for joy; lit. to jump like a sparrow; to gambol excitedly, #25,249 [Add to Longdo]
[Zhū què, ㄓㄨ ㄑㄩㄝˋ, ] Vermilion Bird (Chinese constellation), #27,561 [Add to Longdo]
[yún què, ㄩㄣˊ ㄑㄩㄝˋ, / ] lark; skylark, #37,518 [Add to Longdo]
无声[yā què wú shēng, ㄧㄚ ㄑㄩㄝˋ ㄨˊ ㄕㄥ, / ] lit. crow and peacock make no sound; absolute silence (成语 saw); not a single voice can be heard; absolute silence, #39,712 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[すずめ, suzume] (n) นกกระจอก

Japanese-English: EDICT Dictionary
[すずめ(P);スズメ, suzume (P); suzume] (n) (1) tree sparrow (Passer montanus); (2) talkative person; knowledgeable person; (P) [Add to Longdo]
の槍[すずめのやり;スズメノヤリ, suzumenoyari ; suzumenoyari] (n) (1) (uk) Luzula capitata (species of woodrush); (2) (See の鉄砲) shortawn foxtail (Alopecurus aequalis) [Add to Longdo]
の鉄砲[すずめのてっぽう;スズメノテッポウ, suzumenoteppou ; suzumenoteppou] (n) (uk) shortawn foxtail (Alopecurus aequalis) [Add to Longdo]
の稗[すずめのひえ;スズメノヒエ, suzumenohie ; suzumenohie] (n) (uk) Japanese paspalum (Paspalum thunbergii) [Add to Longdo]
の涙;すずめの涙[すずめのなみだ, suzumenonamida] (n) drop in the bucket; very small quantity; chicken feed; insignificant amount [Add to Longdo]
蛾;天蛾[すずめが;スズメガ, suzumega ; suzumega] (n) (uk) hawk moth (any moth of family Sphingidae); hawkmoth; sphinx moth [Add to Longdo]
[じゃんき, janki] (n) skilled mah-jongg player [Add to Longdo]
[じゃんきゅう, jankyuu] (n) jankyu (combination of Japanese pinball and mahjong) [Add to Longdo]
[すずめいろ, suzumeiro] (n) light, reddish brown [Add to Longdo]
[じゃんそう, jansou] (n) mahjong club [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
They indulged in Mahjong.あの人達はさかんに麻を楽しんでいた。
This is a Mahjong.これは、麻です。
A sparrow is very alert in its movements.は動作が非常にすばしこい。
A cloud of hornets set at the children.蜂の群れが子供達を襲った。
I hear he is good at Mahjong.彼は麻が上手だそうです。
My dream is to become a very strong Mahjong player.僕の願いはとっても強い麻打ちになることです。 [M]
I like Mahjong.が大好きです。
Do you know how to play Mahjong?のやり方を知ってる?
Among interesting games, Mahjong is the most interesting.は最も面白いゲームのなかのひとつです。
Mahjong is very famous game in the world.は世界でとても有名な、ゲームのひとつです。
Mahjong is a game four people play.は普通、四人で遊ぶゲームです。
Mahjong tiles are very beautiful.牌はとってもきれいなものです。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top