ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

陶器

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -陶器-, *陶器*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陶器[táo qì, ㄊㄠˊ ㄑㄧˋ, ] pottery, #31,045 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
陶器[とうき, touki] (n) เครื่องปั้นดินเผา

Japanese-English: EDICT Dictionary
陶器[とうき, touki] (n,adj-no) pottery; ceramics; (P) [Add to Longdo]
陶器[とうきしょう, toukishou] (n) crockery dealer; china shop [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The priceless china shattered into fragments.とても高価な陶器がめちゃめちゃに割れてしまった。
Clay is the essential ingredient in making pottery.泥は陶器を作るのに必要な材料です。
I have an interest in Oriental ceramics.東洋の陶器にに興味があります。
The pottery was baked by fire.陶器は火で焼かれた。
After he bumped into the shelf, the priceless china fell and shattered into fragments.彼が棚にぶつかって、とても高価な陶器か落ちて粉々に割れてしまった。
Famous china is on display.有名な陶器が陳列されている。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
陶器[とうき, touki] Keramik, Porzellan [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top