ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

陰陽

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -陰陽-, *陰陽*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阴阳[yīn yáng, ㄧㄣ ㄧㄤˊ, / ] yin and yang, #10,933 [Add to Longdo]
阴阳家[yīn yáng jiā, ㄧㄣ ㄧㄤˊ ㄐㄧㄚ, / ] the Yin and Yang school of philosophy, #127,692 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
陰陽[いんよう(P);おんみょう;おんよう, inyou (P); onmyou ; onyou] (n) cosmic dual forces; yin and yang; sun and moon, etc.; (P) [Add to Longdo]
陰陽の理[おんみょうのり, onmyounori] (n) principle of duality [Add to Longdo]
陰陽五行[いんようごぎょう;おんようごぎょう, inyougogyou ; onyougogyou] (n) the cosmic dual forces (yin and yang) and the five elements (metal, wood, water, fire and earth) in Chinese cosmology [Add to Longdo]
陰陽[おんみょうじ;おんようじ;おみょうじ(ik), onmyouji ; onyouji ; omyouji (ik)] (n) diviner; sorcerer; exorcist; medium [Add to Longdo]
陰陽[おんみょうどう;おんようどう, onmyoudou ; onyoudou] (n) Onmyoudou; way of Yin and Yang; occult divination system based on the Taoist theory of the five elements [Add to Longdo]
陰陽[いんようれき, inyoureki] (n) (abbr) (See 太陰太陽暦) lunisolar calendar [Add to Longdo]
陰陽和合[いんようわごう, inyouwagou] (n) the harmony of yin and yang energies [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
陰陽[いんよう, inyou] Yin_und_Yang, das_Positive_und_Negative [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top