ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

陰影

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -陰影-, *陰影*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阴影[yīn yǐng, ㄧㄣ ㄧㄥˇ, / ] shadow, #6,850 [Add to Longdo]
交叉阴影线[jiāo chā yīn yǐng xiàn, ㄐㄧㄠ ㄔㄚ ㄧㄣ ㄧㄥˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] hatched lines; cross-hatched graphic pattern [Add to Longdo]
有阴影[yǒu yīn yǐng, ㄧㄡˇ ㄧㄣ ㄧㄥˇ, / ] shadowy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
陰影;陰翳[いんえい, in'ei] (n) (1) shadow; gloom; (2) shading; hatch; hatching [Add to Longdo]
陰影をつける;陰影を付ける[いんえいをつける, in'eiwotsukeru] (exp,v1) {comp} to crosshatch [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Light source, that is what direction the light is facing, also take care with shadowing. Just copy down into the sketch book you have at hand as accurately as possible.光源、つまり光の向きだな、それと陰影とかにも気をつけて、できるだけ正確に手元にあるクロッキー帳に書き取っていくだけ。
I tried to take care with the shadows, but it just doesn't go very well.陰影に気をつけてみたのですがなかなかうまくいかないです。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
陰影[いんえい, in'ei] hatch(ing), shading [Add to Longdo]
陰影をつける[いんえいをつける, in'eiwotsukeru] to crosshatch [Add to Longdo]
陰影を付ける[いんえいをつける, in'eiwotsukeru] to crosshatch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top