ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

陰に

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -陰に-, *陰に*
Japanese-English: EDICT Dictionary
陰に[いんに, inni] (adv) (ant [Add to Longdo]
陰にこもる;陰に籠る[いんにこもる, innikomoru] (exp,v5r) (1) to stay bottled up inside oneself; to be introverted; (2) to have a melancholic appearance, atmosphere (of a person, object, place); to have a gloomy appearance [Add to Longdo]
陰に日に;影に日に[かげにひに, kagenihini] (adv) at all times; at any time; in rain or shine; reliably [Add to Longdo]
陰に陽に[いんにように, inniyouni] (adv) openly and covertly; implicitly and explicitly [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Let's sit down in the shade of that tree.あの木の陰に腰をおろしましょう。
Who is hiding behind the curtain?カーテンの陰に隠れているのは誰。
Christine stayed in the shade all day, because she didn't want to get a sunburn.クリスティーンは1日中日陰にいました。なぜなら彼女は日焼けしたくないからです。
There must be someone behind this affair.この事件の陰に誰か黒幕がいるに違いない。
The boy hid behind the door.その少年はドアの陰に隠れた。
Who is behind the plot?だれがそのたくらみの陰にいるのだ。
It was so hot that I got into the shade and took a rest.とても暑かったので陰には入って休んだ。
The child was hiding behind a big tree.の子は大きな木の陰に隠れていた。
The moon is invisible behind the clouds.雲の陰に隠れて月は見えません。
We advanced under cover of darkness.我々は夜陰に乗じて進んだ。
The sky is a hazy shade of winter.空はどんよりとした冬の陰にかすんでいる。
The moon is behind the clouds.月は雲の陰に隠れています。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top