ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

限度

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -限度-, *限度*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
限度[xiàn dù, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄨˋ, ] limitation; limit, #12,471 [Add to Longdo]
最低限度[zuì dī xiàn dù, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄧ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄨˋ, ] minimum [Add to Longdo]
最低限度理论[zuì dī xiàn dù lǐ lùn, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄧ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄨˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] minimalist theory [Add to Longdo]
超过限度[chāo guò xiàn dù, ㄔㄠ ㄍㄨㄛˋ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄨˋ, / ] to exceed; to go beyond; to overstep the limit [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
限度[げんど, gendo] (n) ข้อจำกัด

Japanese-English: EDICT Dictionary
限度[げんど, gendo] (n) limit; bounds; (P) [Add to Longdo]
限度を超える[げんどをこえる, gendowokoeru] (exp,v1) to go beyond the limit; to pass the limit [Add to Longdo]
限度[げんどがく, gendogaku] (n) credit limit (on a credit card); (P) [Add to Longdo]
限度検査[げんどけんさ, gendokensa] (n) {comp} limit check [Add to Longdo]
限度[げんどわく, gendowaku] (n) allowable range; bound; limit [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Americans accumulated their trade deficits by living far beyond their means.アメリカ人が貿易赤字を累積したのは、限度を超えたぜいたくをしたからですよ。
Credit is an amount or limit to the extent of which a person may receive goods or money for payment in the future.クレジットとは将来の支払を前提に品物またはお金を受入れる一定額または限度である。
The bus can carry a maximum of 40 people.そのバスは最大限度40人を乗せることができる。
I am working with full steam.最大限度に働いている。
There is no limit to human progress.人間の進歩には限度がない。
His debts amount to more than he can pay.彼の負債は支払い限度以上に達している。
Her debts amount to more than she can pay.彼女の負債は支払い限度以上に達している。
There is a limit to everything.物事には限度がある。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
限度検査[げんどけんさ, gendokensa] limit check [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
限度[げんど, gendo] Grenze, -Mass [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top