ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

限り

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -限り-, *限り*
Japanese-English: EDICT Dictionary
限り[かぎり, kagiri] (n-adv,n) (1) limit; limits; bounds; (2) degree; extent; scope; (3) as far as possible; as much as possible; to the best of one's ability; (4) unless (after neg. verb); (5) the end; the last; (P) [Add to Longdo]
限りない(P);限り無い[かぎりない, kagirinai] (adj-i) eternal; unlimited; endless; (P) [Add to Longdo]
限り無く;限りなく[かぎりなく, kagirinaku] (adv) without end; exceedingly [Add to Longdo]
限り有る[かぎりある, kagiriaru] (exp) finite; limited [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Are the drinks free?" "Only for the ladies."「アルコール類はただですか」「ご婦人方に限ります」
Akira will stay in New York while his money lasts.アキラはお金の続く限りニューヨークに滞在するだろう。
So far as I know, there is no such word.あたしの知っている限りではそんな語はない。 [F]
You should call your mother as soon as possible.あなたは可能な限り早く、あなたのお母さんに電話をするべきである。
That politician won't meet you unless you grease his palm.あの政治家に会うつもりなら、袖の下を使わない限り駄目だね。
At the top of one's voice.あらん限りの大声で。
You can't win them all.いつもうまくいくとは限りませんよ。
Viruses will exist as long as man.ウィルスは人類が存在する限り存在するであろう。
The rumor is not true as far as I know.うわさのぼくの知る限り本当ではない。 [M]
The rumor is not true as far as I know.うわさは僕の知る限りでは本当ではない。 [M]
As far as this problem is concerned, you cannot escape your responsibility.この問題に関する限り、あなたは自分の責任を逃れられません。
I'll never forget your kindness as long as I live.ご親切は生きてる限り決して忘れません。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top