ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -降-, *降*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[降, jiàng, ㄐㄧㄤˋ] to descend, to fall; to drop, to lower
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  夅 [jiàng, ㄐㄧㄤˋ]
Etymology: [pictophonetic] hill, Rank: 744

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, ] to drop; to fall; to come down; to descend, #1,941 [Add to Longdo]
[xiáng, ㄒㄧㄤˊ, ] surrender, #1,941 [Add to Longdo]
[xià jiàng, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄤˋ, ] to decline; to drop; to fall; to go down; to decrease, #925 [Add to Longdo]
[jiàng dī, ㄐㄧㄤˋ ㄉㄧ, ] to reduce; to lower; to bring down, #1,073 [Add to Longdo]
[jiàng jià, ㄐㄧㄤˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] price reduction, #3,928 [Add to Longdo]
[jiàng lín, ㄐㄧㄤˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] to descend to, #6,987 [Add to Longdo]
[jiàng lìn, ㄐㄧㄤˋ ㄌㄧㄣˋ, / ] befall, #6,987 [Add to Longdo]
[tóu xiáng, ㄊㄡˊ ㄒㄧㄤˊ, ] surrender, #8,492 [Add to Longdo]
[jiàng yǔ, ㄐㄧㄤˋ ㄩˇ, ] precipitation; rainfall, #9,616 [Add to Longdo]
[jiàng luò, ㄐㄧㄤˋ ㄌㄨㄛˋ, ] to descend; to land, #10,569 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[くだる, kudaru] (vt) (เดิน)ลง
[ふる, furu] (vt) (ฝน,หิมะ)ตก
[こうしゃ, kousha] (n) การลงจากรถ, ออกจากรถ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
りる[おりる, oriru] TH: ได้รับอนุมัติ
りる[おりる, oriru] TH: ลงจากตำแหน่ง
りる[おりる, oriru] TH: ลง(จากรถ)  EN: to get off

Japanese-English: EDICT Dictionary
っても照っても[ふってもてっても, futtemotettemo] (n) rain or shine [Add to Longdo]
って湧く[ふってわく, futtewaku] (v5k) to happen suddenly; to take place unexpectedly [Add to Longdo]
らす[ふらす, furasu] (v5s,vt) to send (rain); to shed [Add to Longdo]
[ふり, furi] (n) (1) rainfall; snowfall; (2) (See りる) alighting; descending [Add to Longdo]
りかかる;り掛かる;り懸かる;り掛る;り懸る;掛かる;懸かる;掛る;懸る[ふりかかる, furikakaru] (v5r,vi) (1) to fall onto; (2) to happen; to befall [Add to Longdo]
りしきる[ふりしきる, furishikiru] (v5r) to rain incessantly; to downpour [Add to Longdo]
りそぼつ;り濡つ;濡つ[ふりそぼつ, furisobotsu] (v5t,vi) (arch) to be drenched (from the rain, etc.) [Add to Longdo]
りみらずみ[ふりみふらずみ, furimifurazumi] (exp) raining on and off [Add to Longdo]
りる(P);下りる(P)[おりる, oriru] (v1,vi) (1) (esp. 下りる) to descend (e.g. a mountain); to go down; to come down; (2) (esp. りる) to alight (e.g. from bus); to get off; to disembark; to dismount; (3) to step down; to retire; to give up; to quit; (4) (esp. 下りる) to be granted; to be issued; to be given; (5) (esp. りる) to form (of frost, dew, mist, etc.); (6) (esp. 下りる) (See 下り物) to be passed (from the body; i.e. of a roundworm); (P) [Add to Longdo]
り懸かる火の粉は払わねばならぬ[ふりかかるひのこははらわねばならぬ, furikakaruhinokohaharawanebanaranu] (exp) (id) You must protect yourself against any possible dangers [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Will it rain?" "I hope not."「雨がるでしょうか」「らないでしょう」
"Will it rain tomorrow?" "I hope not."「明日雨がるだろうか」「らないと思う」
Breakfast will not be served after ten o'clock.10時以に朝食は出されないだろう。
It rained for the first time in ten days.10日ぶりに雨がった。
After 1639 Japan closed the door to foreign cuisine.1639年以日本は外国料理に対して門戸を閉ざした。
Not a drop of rain fell for a month, so they had to dig a well.1ヶ月間まったく雨がらなかったので、彼らは井戸を掘らねばならなかった。
I had not gone a mile when it began to rain.1マイルも行かないうちに雨がり出した。
It kept on raining for a week.1週間も雨がり続きました。
It had been snowing for a week.1週間雪がり続いていた。
It rains a lot in June.6月にはたくさんの雨がります。
It has kept raining all day.1日中雨がり続いた。
I had hardly walked for a few minutes when it began to rain.2、3分も歩かないうちに雨がり出した。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[こうじゅん, koujun] descending-order [Add to Longdo]
順キー[こうじゅんキー, koujun ki-] descending key [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
りる[おりる, oriru] herabsteigen, hinabsteigen, aussteigen, fallen [Add to Longdo]
[ふる, furu] regnen, schneien [Add to Longdo]
ろす[おろす, orosu] aussteigen_lassen, absetzen, entlassen [Add to Longdo]
[こうか, kouka] Abstieg, -Fall, Landung [Add to Longdo]
[こうふく, koufuku] Kapitulation, Uebergabe [Add to Longdo]
雨量[こううりょう, kouuryou] Regenmenge [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top