ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -门-, *门*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[门, mén, ㄇㄣˊ] gate, door, entrance, opening
Radical: , Decomposition:     丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]  丨 [shù, ㄕㄨˋ]  ?
Etymology: [pictographic] An open doorway or gate, Rank: 185
[间, jiān, ㄐㄧㄢ] between, among; midpoint; space, place, locality
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  日 [, ㄖˋ]
Etymology: [ideographic] The sun 日 shining through a doorway 门, Rank: 135
[问, wèn, ㄨㄣˋ] to ask about, to inquire after
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 137
[闻, wén, ㄨㄣˊ] news; to hear, to smell; to make known
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  耳 [ěr, ㄦˇ]
Etymology: [pictophonetic] ear, Rank: 825
[闪, shǎn, ㄕㄢˇ] flash, lightning; to dodge, to evade
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  人 [rén, ㄖㄣˊ]
Etymology: [ideographic] A man 人 just glimpsed through a door 门, Rank: 1113
[闭, bì, ㄅㄧˋ] to shut, to close; to obstruct, to block
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  才 [cái, ㄘㄞˊ]
Etymology: [ideographic] A door 门 blocked by bars 才, Rank: 1267
[闹, nào, ㄋㄠˋ] busy, lively; to dispute, to quarrel
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  市 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [ideographic] As busy as the market 市 gate 门, Rank: 1336
[阅, yuè, ㄩㄝˋ] to examine, to inspect; to read, to review
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  兑 [duì, ㄉㄨㄟˋ]
Etymology: -, Rank: 1489
[闲, xián, ㄒㄧㄢˊ] fence, guard; to defend; idle time
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] A wooden fence 木 with a door 门, Rank: 1529
[阔, kuò, ㄎㄨㄛˋ] ample, broad, wide; separate; to be apart
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  活 [huó, ㄏㄨㄛˊ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 1675

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mén, ㄇㄣˊ, / ] gate; door; CL:扇[shan4]; gateway; doorway; CL:個|个[ge4]; opening; valve; switch; way to do something; knack; family; house; (religious) sect; school (of thought); class; category; phylum or division (taxonomy); classifier for large guns; classifier for les, #459 [Add to Longdo]
[bù mén, ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ, / ] department; branch; section; division, #238 [Add to Longdo]
[zhuān mén, ㄓㄨㄢ ㄇㄣˊ, / ] specialist; specialized; customized, #1,560 [Add to Longdo]
[Xià mén, ㄒㄧㄚˋ ㄇㄣˊ, / ] Xiamen, subprovincial city in Fujian; also known as Amoy, #1,788 [Add to Longdo]
[chū mén, ㄔㄨ ㄇㄣˊ, / ] to go on a journey; away from home; exit door; to go out of the door, #2,683 [Add to Longdo]
[dà mén, ㄉㄚˋ ㄇㄣˊ, / ] entrance; door; gate, #3,744 [Add to Longdo]
[Ào mén, ㄠˋ ㄇㄣˊ, / ] Macao; Aomen; Macau, #4,623 [Add to Longdo]
[mén qián, ㄇㄣˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] in front of the door, #5,025 [Add to Longdo]
[mén piào, ㄇㄣˊ ㄆㄧㄠˋ, / ] ticket (for theater, cinema etc), #5,045 [Add to Longdo]
[rè mén, ㄖㄜˋ ㄇㄣˊ, / ] popular; hot; in vogue, #5,916 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top