ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -闊-, *闊*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[闊, kuò, ㄎㄨㄛˋ] ample, broad, wide; separate; to be apart
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  活 [huó, ㄏㄨㄛˊ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 7210

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuò, ㄎㄨㄛˋ, / ] rich; wide; broad, #11,884 [Add to Longdo]
广阔[guǎng kuò, ㄍㄨㄤˇ ㄎㄨㄛˋ, 广 / ] wide; vast, #5,795 [Add to Longdo]
开阔[kāi kuò, ㄎㄞ ㄎㄨㄛˋ, / ] wide; open (spaces); to open up, #10,866 [Add to Longdo]
宽阔[kuān kuò, ㄎㄨㄢ ㄎㄨㄛˋ, / ] expansive; wide; width; thickness, #11,387 [Add to Longdo]
辽阔[liáo kuò, ㄌㄧㄠˊ ㄎㄨㄛˋ, / ] vast; extensive, #21,676 [Add to Longdo]
大刀阔斧[dà dāo kuò fǔ, ㄉㄚˋ ㄉㄠ ㄎㄨㄛˋ ㄈㄨˇ, / ] bold and decisive, #34,056 [Add to Longdo]
波澜壮阔[bō lán zhuàng kuò, ㄅㄛ ㄌㄢˊ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄛˋ, / ] surging forward with great momentum; unfolding on a magnificent scale, #34,213 [Add to Longdo]
阔绰[kuò chuò, ㄎㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, / ] ostentatious; extravagant; liberal with money, #46,300 [Add to Longdo]
高谈阔论[gāo tán kuò lùn, ㄍㄠ ㄊㄢˊ ㄎㄨㄛˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] to harangue; loud arrogant talk; to spout, #48,355 [Add to Longdo]
阔气[kuò qi, ㄎㄨㄛˋ ㄑㄧ˙, / ] lavish; generous; bounteous; prodigal, #49,481 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
達;豁達;濶達[かったつ;かつだつ(ok), kattatsu ; katsudatsu (ok)] (adj-na,n) openhearted; frank; broad-minded [Add to Longdo]
達自在[かったつじざい, kattatsujizai] (n,adj-na) broad-minded and free in disposition; large-hearted and not scrupulous about trifles [Add to Longdo]
歩;濶歩[かっぽ, kappo] (n,vs) striding; swaggering; strutting [Add to Longdo]
葉樹[かつようじゅ, katsuyouju] (n) broad-leaved tree [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You mustn't carelessly believe the maker's motto.メーカーの謳い文句を迂に信じてはいけない。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top