ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

開催

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -開催-, *開催*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
開催[かいさい, kaisai] Thai: การจัดงานขนาดใหญ่เป็นทางการ English: holding a meeting
開催[かいさい, kaisai] Thai: การเปิดงานแสดง English: open an exhibition

Japanese-English: EDICT Dictionary
開催[かいさい, kaisai] (n,vs) holding a meeting; open an exhibition; (P) [Add to Longdo]
開催[かいさいこく, kaisaikoku] (n) host country (e.g. for a conference) [Add to Longdo]
開催[かいさいしき, kaisaishiki] (n) opening ceremony (of an event, show, etc.) [Add to Longdo]
開催[かいさいち, kaisaichi] (n) place where a meeting (conference, etc.) is held; venue [Add to Longdo]
開催[かいさいちゅう, kaisaichuu] (n) in session [Add to Longdo]
開催[かいさいび, kaisaibi] (n) date(s) (e.g. for exhibition) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There was a suggestion that the general meeting should take place in October.10月に総会を開催すべきだという提案があった。
The group was planning a bull session to talk about the upcoming party.あのグループは近く開催するパーティーについての打ち合わせをしようとした。
The Olympic Games are held every four years.オリンピック大会は4年毎に開催される。
The speech contest was held under the auspices of the Ministry of Education.スピーチコンテストは文部省後援のもとに開催された。
The concert will take place next summer.そのコンサートは来年の夏に開催される。
The festival will be held next week.そのフェスティバルは来週開催されます。
The medical congress was held in Kyoto.その医学会議は京都で開催された。
The conference takes place annually.その会議は毎年開催される。
The meeting was held as intended at the outset.その会合は当初の予定どおりに開催された。
The international conference was to be held in February this year.その国際会議は今年の2月に開催されるはずだった。
The exhibition is now open.その展覧会は今開催中です。
The city is hosting the fair.その都市はフェアを開催している。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
開催[かいさい, kaisai] Veranstaltung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top