ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -长-, *长*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[长, zhǎng, ㄓㄤˇ] long, lasting; to excel in
Radical: Decomposition: 一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] Simplified form of 長; an old man with long hair and a cane,  Rank: 109

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cháng, ㄔㄤˊ, / ] length; long; forever; always; constantly, #200 [Add to Longdo]
[zhǎng, ㄓㄤˇ, / ] chief; head; elder; to grow; to develop, #200 [Add to Longdo]
[zēng zhǎng, ㄗㄥ ㄓㄤˇ, / ] grow; increase, #318 [Add to Longdo]
[cháng qī, ㄔㄤˊ ㄑㄧ, / ] long term; long time, #991 [Add to Longdo]
[chéng zhǎng, ㄔㄥˊ ㄓㄤˇ, / ] to mature; to grow; growth, #1,599 [Add to Longdo]
[jiā zhǎng, ㄐㄧㄚ ㄓㄤˇ, / ] the parent or guardian of a child, #1,920 [Add to Longdo]
[shēng zhǎng, ㄕㄥ ㄓㄤˇ, / ] grow, #2,427 [Add to Longdo]
董事[dǒng shì zhǎng, ㄉㄨㄥˇ ㄕˋ ㄓㄤˇ, / ] chairman of the board; chairman, #3,103 [Add to Longdo]
[bù zhǎng, ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] head of a (government etc) department; section chief; section head; secretary; minister, #3,247 [Add to Longdo]
[jú zhǎng, ㄐㄩˊ ㄓㄤˇ, / ] the chief of a bureau, #3,270 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Senior.[CN]  Dead Drop (2013)
- Chief.[CN] -  We Own the Night (2007)
Yes, Master Kincho.[JA] はい、マスター金。 1000年 01: 33: Pom Poko (1994)
Boss![CN] 组 不好了 Why Don't You Play in Hell? (2013)
Chief'?[CN] 课 Kôkaku kidôtai: Stand Alone Complex Solid State Society (2006)
He went to Kincho Shrine, home of the Masters... to explain the problem and appeal for their help.[JA] 彼は金神社に行ってきました、 マスターズの家... 問題を説明するために そして彼らの助けを訴える。 Pom Poko (1994)
Master Kincho, take me back to Shikoku with you... to continue my training.[JA] マスター金は、私を取り戻す 四国にあなたと... 私のトレーニングを継続する。 Pom Poko (1994)
- Sir?[CN] - 官? Cubeº: Cube Zero (2004)
Ryutaro invited Kincho to join him in Ginza... in a private room at a certain well-known club.[JA] 龍太郎は金を招待 銀座で彼を結合するには... で個室で 特定の有名クラブ。 Pom Poko (1994)
- Captain.[CN] - 队 Mutant Chronicles (2008)
I am Kincho VI, lord of Kincho Shrine.[JA] 私は金VI午前、 金神社の領主。 Pom Poko (1994)
MasterYoda.[CN] 尤达 Star Wars: Revenge of the Sith (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top