ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
74 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -長-, *長*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[長, zhǎng, ㄓㄤˇ] long, lasting; to excel in
Radical: Decomposition: ??
Etymology: [pictographic] An old man with long hair and a cane,  Rank: 4,933

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cháng, ㄔㄤˊ, / ] length; long; forever; always; constantly, #200 [Add to Longdo]
[zhǎng, ㄓㄤˇ, / ] chief; head; elder; to grow; to develop, #200 [Add to Longdo]
增长[zēng zhǎng, ㄗㄥ ㄓㄤˇ, / ] grow; increase, #318 [Add to Longdo]
长期[cháng qī, ㄔㄤˊ ㄑㄧ, / ] long term; long time, #991 [Add to Longdo]
成长[chéng zhǎng, ㄔㄥˊ ㄓㄤˇ, / ] to mature; to grow; growth, #1,599 [Add to Longdo]
家长[jiā zhǎng, ㄐㄧㄚ ㄓㄤˇ, / ] the parent or guardian of a child, #1,920 [Add to Longdo]
生长[shēng zhǎng, ㄕㄥ ㄓㄤˇ, / ] grow, #2,427 [Add to Longdo]
董事长[dǒng shì zhǎng, ㄉㄨㄥˇ ㄕˋ ㄓㄤˇ, / ] chairman of the board; chairman, #3,103 [Add to Longdo]
部长[bù zhǎng, ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] head of a (government etc) department; section chief; section head; secretary; minister, #3,247 [Add to Longdo]
局长[jú zhǎng, ㄐㄩˊ ㄓㄤˇ, / ] the chief of a bureau, #3,270 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ながい, nagai] (adj) ยาว
岡技術科学大学[ながおかぎじゅつかがくだいがく, nagaokagijutsukagakudaigaku] (name) Nagaoka University of Technology
期計画[ちょうきけいかく, choukikeikaku] (n) แผนระยะยาว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ちょうき, chouki] (n adj adv) ระยะยาว , See also: A. 短期, R. 中期
[ちょうき, chouki] (adj adv) ช่วงเวลานาน , See also: A. 短期, R. 中期
方形[ちょうほうけい, chouhoukei] สี่เหลี่ยมผืนผ้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ながねん, naganen] Thai: ระยะเวลานาน เป็นปี English: long time
[ながねん, naganen] Thai: เวลานาน หลายปี English: many years
[ちょうしょ, chousho] Thai: จุดเด่น
時間[ちょうじかん, choujikan] Thai: เป็นเวลานาน
[ながなが, naganaga] Thai: ยืดยาว English: long

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ちょう, chou] (n) (1) head; chief; leader; elder; (2) the greatest of all; the most excellent [Add to Longdo]
[ちょう, chou] (n) (1) head; chief; leader; elder; (2) (See 短・1) merit; strong point; (3) superiority; (4) (See 短・2) major (music); (P) [Add to Longdo]
;永[なが, naga] (pref,suf) long [Add to Longdo]
々;;永永;永々[ながなが, naganaga] (adv-to,adv) long; drawn-out; very long [Add to Longdo]
々編み[ながながあみ, naganagaami] (n) triple crochet; treble crochet; TR [Add to Longdo]
い(P);永い[ながい, nagai] (adj-i) (1) (い only) long (distance); (2) long (time); lengthy; (P) [Add to Longdo]
いこと;い事;永いこと;永い事[ながいこと, nagaikoto] (exp,adv) for a long time [Add to Longdo]
いファイル名[ながいファイルめい, nagai fairu mei] (n) {comp} long file name [Add to Longdo]
い間[ながいあいだ, nagaiaida] (exp,n-t) long interval [Add to Longdo]
い茎の有る;い茎のある[ながいくきのある, nagaikukinoaru] (exp) long-stemmed [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Ten years is a long time.10年というのは、い年月だ。
My boss told me it's hard to approach me.「君はとっつきにくいね」と社に言われてしまいました。 [M]
"What do you think of the election for mayor?" "I don't know."「市選挙をどう思いますか」「わかりません」
Although the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.「世界平和」という言葉は魅力的に聞こえるが、世界平和への道はく苦難に満ちている。
'Madame Butterfly' is set in Nagasaki.「蝶々夫人」の舞台は崎に置かれている。
"You must be tired after a long day." "No, not in the least."い1日だったのでお疲れでしょう」「いいえ、全然」
You could see the elation in the president's face when he announced that our shares are going to be listed on the First Section of the TSE next year.「来年こそは一部上場だ」と、社は意気軒高だ。
Few people live to be one hundred years old.100歳の寿をまっとうする人は少ない。
Ten years is a long time to wait.10年は待つにはい時間だ。
The year 1980 saw the fastest economic growth in that country.1980年にはその国は最も急速な経済成をとげた。
Twenty miles is a long distance to walk.20マイルは、歩くのにい距離だ。
Twenty years is a long time.20年とはい年月だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sir?[CN] 官? Valkyrie (2008)
The committee head, Mr. Chiba, spoke very highly of your work.[JA] (記者) 選考委員の千葉先生も 大絶賛でしたね Appeal (2017)
All of us here have been the judges for this prize for a long time.[JA] まあ この賞も 同じ面々での審査がいでしょ Appeal (2017)
With her tresses does she bind up the horseman, The great horseman, Lord Attila![CN] 用她的髮纏住了偉大騎手匈奴王的手! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Mr. Sakurai. She's the one who made it.[JA] (店) 桜井さん 彼女が作ったんですよ Emotions (2017)
Yes, sir.[CN] 是的, The Devil's Brigade (1968)
Thank you for coming.[JA] (店)あ〜 お疲れさまです Emotions (2017)
Today's job was very long and boring.[JA] もう 今日の仕事 超いし 超つまんなかった Affection (2017)
Sir.[CN]  The Incredible Hulk (2008)
Methinks the boy will not live long.[CN] 我覺得這孩子的命不會... Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
I'm sorry.[CN] 是的, Melbourne (2010)
We may as well decide on him right now.[JA] (谷川(はせがわ)) 彼に決定ということで いいんじゃないでしょうか Appeal (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
さオクテット[ながさオクテット, nagasa okutetto] length indicator octets [Add to Longdo]
さ指示子[ながさしじし, nagasashijishi] length indicator, (LI) [Add to Longdo]
距離キャリア[ちょうきょりキャリア, choukyori kyaria] long distance carrier [Add to Longdo]
距離会社[ちょうきょりがいしゃ, choukyorigaisha] long distance company [Add to Longdo]
距離電話会社[ちょうきょりでんわがいしゃ, choukyoridenwagaisha] long distance telephone company [Add to Longdo]
距離電話事業[ちょうりょきでんわじぎょう, chouryokidenwajigyou] long distance telephone company [Add to Longdo]
[ちょうこ, chouko] long arc [Add to Longdo]
精度浮動小数点数[ちょうせいどふどうしょうすうてんすう, chouseidofudoushousuutensuu] long precision floating point number [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ちょう, chou] -lang, Leiter [Add to Longdo]
[ちょう, chou] LANG, LEITER [Add to Longdo]
[ながい, nagai] lang [Add to Longdo]
い間[ながいあいだ, nagaiaida] lange (Zeit) [Add to Longdo]
[ちょうきゅう, choukyuu] lange_Dauer, Ewigkeit [Add to Longdo]
[ちょうじょ, choujo] aelteste_Tochter [Add to Longdo]
寿[ちょうじゅ, chouju] langes_Leben [Add to Longdo]
[ながい, nagai] (zu) lange_bleiben [Add to Longdo]
[ながさき, nagasaki] Nagasaki (Stadt an der Westkueste Kyushus) [Add to Longdo]
[ながねん, naganen] lange_Jahre, viele_Jahre [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top